Kerkvenster

Het Kerkvenster verschijnt elke week en bevat o.a. informatie over de diensten van de komende zondagen en nieuws uit de gemeente.

Het Kerkvenster wordt uitsluitend in gedrukte vorm en via de e-mail verspreid en is in principe alleen bedoeld voor leden van de Protestantse Gemeente Gramsbergen.
De gedrukte versie ligt o.a. in de Boomhofkerk, de Vlaswiek en 't Welgelegen.

Kopij voor het Kerkvenster kunt u inleveren via kerkvenster@pggramsbergen.nl.

Als u de e-mailversie wilt ontvangen, stuur dan een mailtje (bij voorkeur vanaf uw privé mailadres) naar kerkbeheer@pggramsbergen.nl.
Geef eventueel aan waarom u het Kerkvenster wilt ontvangen als u geen lid bent van de PG Gramsbergen.