Opgeven niet nodig én weer samen zingen

Goed nieuws! Voor het bijwonen van de kerkdienst is het niet meer nodig om je op te geven. Ook kunnen we weer samen zingen. Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk wel graag een mondkapje dragen. We houden ons verder aan de anderhalve meter. Dit alles in overeenstemming met de nieuwe regels van de overheid. Er mogen maximaal negentig mensen in de Boomhofkerk. Om deze stand bij te houden, en om eventuele besmettingen snel op te sporen, registreren we alle namen bij binnenkomst. Een coördinator wijst alle kerkbezoekers een plek. Voor de avonddienst is aanmelding ook niet nodig.

 


 

Problemen met de kerkomroep?

Geregeld komt ons ter ore dat niet iedereen alles van de dienst kan zien en horen. Men ontvangt bijvoorbeeld wel geluid, maar geen beeld. Daarom de volgende tips. Kijk de dienst later dan 10.00 uur. Dan is het minder druk op het internet waardoor er minder storingen zijn. U kunt de dienst ook, als hij al voorbij is, op uw eigen computer downloaden en vervolgens bekijken. Ook dan zijn er minder storingen.


 

Gedachtenishoek

 

Gedachtenishoek.jpg

 

Gelukkig is de mens die vreugde vindt in de wet van de Heer,

Hij zal zijn als een boom,

geplant aan stromend water.

Op tijd draagt hij vrucht,

zijn bladeren verdorren niet.

Alles wat hij doet komt tot bloei. (Psalm 1)

 

De kostersbank in de Boomhofkerk is de afgelopen maand getransformeerd in een gedachtenistafel. Thema van deze tafel is levensboom. In de Bijbel wordt de mens geregeld vergeleken met een boom. Met heel ons hebben en houden zijn we geworteld in de aarde, maar met hart en handen reiken we naar de hemel, naar God. Bij de boom denken we ook aan Jezus. Met de boom des levens wegend op zijn rug, droeg hij Gode goede vrucht (lied 547).

Op de tafel ligt een gedachtenisboek, waarin nabestaanden tijdens de dankdienst de naam van hun gestorven dierbare opschrijven. Ook is er een doopboek, waarin ouders de naam van hun kind kunnen noteren. Als iemand gestorven is dan komt haar of zijn naam op een boomschijf. De schijven liggen tot en met eeuwigheidszondag op de tafel. Op die dag worden ze aan de partner, dochter, zoon of andere nabestaande meegegeven.

De grote kaars met de levensboom zal geregeld branden. Wie een kaarsje wil branden, kan een waxinelichtje ontsteken en in een schaal leggen. Koster Sina Veldsink is zo schappelijk geweest om een kerkbank op te schuiven. De commissie gedachtenistafel bestond uit Berta Horsman, Esmee Hutten en ds. Hetty Boersma. (Foto: Berta Horsman)


 

Boomhofkerk open

De Boomhofkerk is elke dag van 10.00 tot 12.00 uur open. De ruimte is groter, waardoor de besmettingskans kleiner is. Gemeenteleden, dorpsgenoten en voorbijgangers vinden hier een plaats om te bidden, om op verhaal te komen, om op de ademen, een kaars aan te steken, een praatje te maken, even stil te zijn. Niet meer dan twee personen tegelijk!


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk. Dit kan met GIVT (zie beneden). Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.


 


Geef aan de kerk met Givt

In het bovenstaande filmpje is te zien hoe je kunt geven aan de kerk, ook zonder dat er zondags gecollecteerd wordt. Klik hier voor een beknopte 'gedrukte' handleiding en hier voor meer informatie over Givt (Givt website).