Tweede zondag 40-dagentijd

Dorstigen drenken (klein).jpg

Een tweede paneel uit De zeven werken van barmhartigheid van de Meester van Alkmaar: dorstigen te drinken geven. Zeven mensen – man en vrouw, van jong tot oud – wachten op een slok water. Terwijl de weldoener zich volledig concentreert op het schenken van water, kijken de dorstigen niet naar het water, maar daar degene die het water schenkt. Eén van de dorstigen is Jezus. Hij staat een beetje verscholen, achteraan.
De dorstigen te drinken geven. Daarover gaat het 28 februari, de tweede zondag van de veertigdagentijd.
Klik hier voor een afbeelding van het gehele paneel.


 

Zeven keer barmhartigheid

 

Zeven werken (klein).jpg

 

Dit kunstwerk heet De zeven werken van barmhartigheid en is gemaakt door de Meester van Almaar. Het schilderij hangt in het Rijksmuseum. Elk paneel laat één van de barmhartige werken zien: zieken bezoeken, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen onderdak bieden, naakten kleden, hongerigen te eten geven, doden begraven, gevangenen bezoeken. Ze worden genoemd in Matteüs 25, 35 en 36. Jezus zegt: alles wat je doet aan deze onaanzienlijken, dat doe je voor mij.

Vanaf zondag 21 februari houden wij ons thuis en in de kerk met deze werken bezig. Zo bereiden we ons voor op Pasen. In de kerkdiensten van ds. Arthur Broekman en ds. Hetty Boersma staat steeds één van de werken centraal. Elke week wordt er ook gecollecteerd voor een goed doel dat met het thema te maken heeft. Deze doelen (in binnen- of buitenland) worden op het Kerkvenster en op deze site toegelicht.

Zelf kun je ook concreet meedoen, bijvoorbeeld door in het dagelijks leven ergens van af te zien, zoals van vlees, veel autorijden of van sociale media. Je kunt er ook voor kiezen juist wél iets te doen, zoals iemand een kaart sturen, een compliment geven of geld in het spaardoosje doen of overmaken naar de diaconie: NL72 RABO 0112 0716 86 o.v.v. veertigdagentijd.

We geven elke week een tip of idee.

Alle gemeenteleden krijgen een spaardoosje. De meer dan duizend exemplaren worden door vrijwilligers rondgebracht. Vanaf Pasen kunnen de gevulde spaardoosjes in de Boomhofkerk worden ingeleverd.


 

Veertigdagentijdkalender

40-dagen kalender.jpg  

De 40-dagenkalender daagt u uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. Bestel hem gratis

Hoe krijgt u de kalender? Ga naar de website:

veertigdagentijdkalender van Petrus

 Hier vult u enkele gegevens in en daarna krijgt u de kalender thuisbezorgd.


 

Gedachtenishoek

 

Gedachtenishoek.jpg

 

Gelukkig is de mens die vreugde vindt in de wet van de Heer,

Hij zal zijn als een boom,

geplant aan stromend water.

Op tijd draagt hij vrucht,

zijn bladeren verdorren niet.

Alles wat hij doet komt tot bloei. (Psalm 1)

 

De kostersbank in de Boomhofkerk is de afgelopen maand getransformeerd in een gedachtenistafel. Thema van deze tafel is levensboom. In de Bijbel wordt de mens geregeld vergeleken met een boom. Met heel ons hebben en houden zijn we geworteld in de aarde, maar met hart en handen reiken we naar de hemel, naar God. Bij de boom denken we ook aan Jezus. Met de boom des levens wegend op zijn rug, droeg hij Gode goede vrucht (lied 547).

Op de tafel ligt een gedachtenisboek, waarin nabestaanden tijdens de dankdienst de naam van hun gestorven dierbare opschrijven. Ook is er een doopboek, waarin ouders de naam van hun kind kunnen noteren. Als iemand gestorven is dan komt haar of zijn naam op een boomschijf. De schijven liggen tot en met eeuwigheidszondag op de tafel. Op die dag worden ze aan de partner, dochter, zoon of andere nabestaande meegegeven.

De grote kaars met de levensboom zal geregeld branden. Wie een kaarsje wil branden, kan een waxinelichtje ontsteken en in een schaal leggen. Koster Sina Veldsink is zo schappelijk geweest om een kerkbank op te schuiven. De commissie gedachtenistafel bestond uit Berta Horsman, Esmee Hutten en ds. Hetty Boersma. (Foto: Berta Horsman)

Bekijk hier een kort filmpje waarin dominee Hetty een verhaal vertelt over de boom.


 

Meiboom dicht, Boomhofkerk open

In verband met de strenge lockdown die door de overheid is afgekondigd, hebben we besloten te stoppen met de dagelijkse openstelling van de Meiboom. Het gebouw lijkt te veel op een huiskamer en we vinden gasten ontvangen in deze ruimte niet passen binnen de huidige regels. Wél gaat de Boomhofkerk weer open. De ruimte is groter, waardoor de besmettingskans kleiner is. De reden: we willen gemeenteleden en niet-gemeenteleden in deze moeilijke tijden een plaats bieden om te bidden, om op verhaal te komen, om op de ademen, een kaars aan te steken, een praatje te maken, even stil te zijn. Dus elke dag van 10.00 tot 12.00 uur is de kerk open. Niet meer dan twee personen tegelijk.


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk. Dit kan met GIVT (zie beneden). Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.


 


Geef aan de kerk met Givt

In het bovenstaande filmpje is te zien hoe je kunt geven aan de kerk, ook zonder dat er zondags gecollecteerd wordt. Klik hier voor een beknopte 'gedrukte' handleiding en hier voor meer informatie over Givt (Givt website).