Samen naar de kerk

Vanaf aanstaande zondag 26 september laat de kerkenraad het maximum van 90 bezoekers los. Dit betekent dat iedereen die dat wil, de dienst kan bijwonen. Dit geldt ook degenen die om wat voor reden dan ook 1,5 meter afstand willen of moeten houden. Voor hen zullen enkele banken beschikbaar zijn. We respecteren elkaars keus en nemen elkaar niet de maat. We willen SAMEN vieren. Voorlopig gebruiken we nog steeds alleen de oostelijke ingang en blijven we onze handen desinfecteren. Ook houden we onze jas aan. Er moet namelijk geventileerd worden, waardoor het in de kerk kouder is dan gewoonlijk. Als we plaatsnemen, is een ieder vrij om te gaan zitten waar men dat wil. Wij vragen wel om passende afstand te houden van medekerkgangers.
De kerkenraad


 

Ukkepukdienst: In de Vis


Jonas.jpg

Zondag 3 oktober gaat de ukkepukdienst over Jona. Hij moet van God naar een grote stad. Maar daar heeft hij geen zin in. Hij gaat op een boot. Precies de andere kant op. Dan komt er een grote storm. Jona verdrinkt bijna. Wie redt hem? Ukkepuk is een viering voor peuters en kleuters. We beginnen met limonade. Dan gaat de kaars aan, bidden en zingen we. We beleven het verhaal. Papa en mama, opa en oma zijn ook welkom. We beginnen om 11.30 uur.


 

Klup / Rock Solid


Klup.jpg

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8, dan is dit echt iets voor jou en je vrienden! Samen lekker creatief zijn, te gekke spellen doen en van alles te horen krijgen over Jezus. Gezelligheid ten top! We beginnen in oktober, 1 keer in de 14 dagen op maandag en/of dinsdag van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Vlaswiek. Als we weten hoeveel kinderen er komen kunnen we kijken of het 1 of 2 groepen gaan worden en op welke dag of dagen dit dan gaat plaats vinden.  Geef je dus snel op en mail naar Judith Bouwhuis (judith.bouwhuis@hotmail.com). Ook kun je je opgeven tijdens de “Kick Off” van het Klup/Rock Solid seizoen op vrijdag 1 oktober van 16.00 uur tot 19.00 uur bij de meiboom voor een gezellig spel en BBQ.


 

Zit er iets voor je bij?


Spelende kinderen (groter).jpg

Ook buiten de zondag is er in onze gemeente van alles te doen.
Klik hier voor de lijst met activiteiten voor het seizoen 2021-2022.
Wie weet, zit er iets voor je bij.


 

Liedboekkoor

Na een lange - noodgedwongen - stop, begint het liedboekkoor vrijdag 17 september weer met haar repetities. Deze zijn van 19.00 tot 20.00 uur en vinden plaats in de Boomhofkerk. Er wordt om de twee weken gerepeteerd. Dit alles uiteraard wel met in achtneming van de coronamaatregelen. Als u denkt dat het misschien iets voor u is, bent u van harte welkom om eens mee te zingen of te komen luisteren.


 

Voor meer informatie, klik hier.

Combi-collecte 2021

De combi-collecte zal dit jaar worden gehouden in de week van 13 t/m 18 september. Deze  staat los van de Actie Kerkbalans, die in januari gehouden wordt. Met de combi-collecte steunt u het kerkelijk werk, zowel plaatselijk als wereldwijd. De doelenzijn zending, werelddiaconaat en kerkbeheer.
U kunt zelf aangeven hoe uw gift verdeeld wordt over bovenstaande doelen. Het kan natuurlijk zijn dat u (misschien vanuit het verleden) al periodiek geeft voor een bepaald doel, bijvoorbeeld aan de zending. U hoeft dan niet opnieuw hiervoor te geven (mag natuurlijk wel). In de betreffende week ontvangt u een brief met een nadere toelichting. Aansluitend daarop zal uw bijdrage c.q. toezegging weer worden opgehaald.


 

Gratis boekje Vaste Grond

Vaste Grond 3.jpg  

Vaste Grond is een nieuw klein boekje dat uitgegeven wordt door het magazine Petrus. Een houding van vertrouwen en overgave, in de wetenschap dat de toekomst in Gods hand is. Hoe oefenen we ons in dat geloofsvertrouwen? Het boekje zoekt handvatten in de levens van verschillende mannen en vrouwen in het Oude en Nieuwe Testament. Bestellen: klik hier. Na het invullen van enkele gegevens, krijgt u het boekje thuisbezorgd.


 

Kinderoppas

De kinderoppas (0-4) wordt weer gestart na de startzondag! Iedere 1e en 3e zondag van de maand is er kinderoppas in de consistorie van de kerk. Zou je mee willen draaien in het oppasrooster? Neem dan contact op met Janieke Bosscher: 0625401316. 19 september: Janieke Bosscher. 3 oktober vervalt i.v.m. ukkepukdienst. 17 oktober: Carlein Tukkers.


 

Problemen met de kerkomroep?

Geregeld komt ons ter ore dat niet iedereen alles van de dienst kan zien en horen. Men ontvangt bijvoorbeeld wel geluid, maar geen beeld. Daarom de volgende tips. Kijk de dienst later dan 10.00 uur. Dan is het minder druk op het internet waardoor er minder storingen zijn. U kunt de dienst ook, als hij al voorbij is, op uw eigen computer downloaden en vervolgens bekijken. Ook dan zijn er minder storingen.


 

Gedachtenishoek

 

Gedachtenishoek.jpg

 

Gelukkig is de mens die vreugde vindt in de wet van de Heer,

Hij zal zijn als een boom,

geplant aan stromend water.

Op tijd draagt hij vrucht,

zijn bladeren verdorren niet.

Alles wat hij doet komt tot bloei. (Psalm 1)

 

De kostersbank in de Boomhofkerk is de afgelopen maand getransformeerd in een gedachtenistafel. Thema van deze tafel is levensboom. In de Bijbel wordt de mens geregeld vergeleken met een boom. Met heel ons hebben en houden zijn we geworteld in de aarde, maar met hart en handen reiken we naar de hemel, naar God. Bij de boom denken we ook aan Jezus. Met de boom des levens wegend op zijn rug, droeg hij Gode goede vrucht (lied 547).

Op de tafel ligt een gedachtenisboek, waarin nabestaanden tijdens de dankdienst de naam van hun gestorven dierbare opschrijven. Ook is er een doopboek, waarin ouders de naam van hun kind kunnen noteren. Als iemand gestorven is dan komt haar of zijn naam op een boomschijf. De schijven liggen tot en met eeuwigheidszondag op de tafel. Op die dag worden ze aan de partner, dochter, zoon of andere nabestaande meegegeven.

De grote kaars met de levensboom zal geregeld branden. Wie een kaarsje wil branden, kan een waxinelichtje ontsteken en in een schaal leggen. Koster Sina Veldsink is zo schappelijk geweest om een kerkbank op te schuiven. De commissie gedachtenistafel bestond uit Berta Horsman, Esmee Hutten en ds. Hetty Boersma. (Foto: Berta Horsman)


 

Boomhofkerk open

De Boomhofkerk is elke dag van 10.00 tot 12.00 uur open. De ruimte is groter, waardoor de besmettingskans kleiner is. Gemeenteleden, dorpsgenoten en voorbijgangers vinden hier een plaats om te bidden, om op verhaal te komen, om op de ademen, een kaars aan te steken, een praatje te maken, even stil te zijn. Niet meer dan twee personen tegelijk!


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk. Dit kan met GIVT (zie beneden). Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.