Vacature Kerkelijkwerker

 

PKN_Vacature.jpg


Klik hier voor de vacature
Klik hier voor ons beleidsplan

Foto’s maken bij thema ‘Laat uw Koninkrijk komen’

Uw koninkrijk.PNGLicht aan de horizon.jpeg

Uw Koninkrijk kome – dat bidden we in het Onze Vader. Hoe ziet Gods Koninkrijk of Gods nieuwe wereld eruit? Daar kun je verschillende foto’s bij maken. Jezus zegt dat Gods Koninkrijk nu al in ons midden is èn dat het nog komt. Je kunt oog krijgen voor Gods nieuwe wereld midden in deze bestaande wereld. Fijn dat mensen de uitdaging om over dit veelomvattende onderwerp één of meerdere foto’s te maken zijn aangegaan. Ik heb dat in de kerkdienst van 10 september benoemd als: elkaar helpen te geloven. Hoe Gods nieuwe wereld er in de toekomst uit zal zien is een groot geheim. Wij vertrouwen op de goedheid van God. Wij mogen dit Koninkrijk beërven, als een groot geschenk. Ds. Henriëtte Schaap
Herma Nijmeijer
Jenny en Dirk Meesters
Henri Wilpshaar
Ria de Wilde
Licht aan de Horizon ( inzending Marja Stoeten)

Collectes kerk en diaconie

Uw bijdrage/collectegeld  kunt u altijd overmaken op een van onze  bankrekeningen.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.
In de diensten is er de mogelijkheid om contant geld te geven of u kunt geld overmaken via de Boomhofapp.


 

Diensten
komende 
week

 

PKN-logo.gif
https://protestantsekerk.nl/


Wol.jpeg

Oproep Diaconie: Breiwol voor de bewoners van de Roskamp! Via locatiemanager Mindy Reinders vernamen wij dat de voorraad wol, die we in mei jl. na inzameling naar De Roskamp brachten, al bijna op is! Er wordt heel fanatiek gebreid in Loozen! (ha, ha, fijn!) 4 Kinderen met een vrijwilligster zijn er mee bezig. Is er iemand die nog breiwol/ katoen heeft liggen of kent u een instantie die over heeft en dat wel ter beschikking wil stellen aan die 4 kinderen? Wij houden ons aanbevolen!!! Al vast hartelijk dank hiervoor! Contactpersoon: Hermien Bakhuis, Lange Waand 29, 7783 ET Gramsbergen. 06231287

Borrelplank-gesprek

Met een hapje en een drankje, in een ontspannen sfeer praten over je alledaagse leven en geloof. Hierbij nodigen we alle (ongeveer) 20-50-jarigen uit om eens aan te sluiten op een zondagmiddag in De Vlaswiek. Iedereen neemt iets lekkers mee om van te delen, voor drinken wordt gezorgd. De data voor het komende seizoen zijn: 15 oktober 2023, 10 december 2023, 11 februari 2024 en 14 april 2024 Eventuele kinderen kunnen meekomen, voor hen is er een activiteit en iets te spelen. Dominee Bart Breunesse is erbij aanwezig. De middag begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30/ 17.00 uur. Even opgeven is handig:

Janine Mink, 06-28418935. Welkom!Borrelplank.jpg