Intrededienst ds. A. Broekman

 

IMG_9463 (kleiner).jpg

(Foto: Dick Bouws; voor meer foto's, klik hier)

 

Waar halen we het lef vandaan? Dat was het thema van de kerkdienst waarin ds. Arthur Broekman intrede deed in onze gemeente. De verbintenis aan de gemeente, waarmee de dienst begon, werd geleid door ds. W. Tijink van wie ds. Arthur ooit catechisatie heeft gehad, die hem in het ambt heeft bevestigd en hem ook aan diens eerste gemeenten, Ingen en Zuidwolde, heeft verbonden. Ook deze keer mocht hij Arthur Broekman over de drempel naar zijn nieuwe gemeente helpen. De zegen werd gegeven door ds. Tijink en ds. Hetty Boersma.
In de preek stond de nieuwe predikant van de Protestantse Gemeente Gramsbergen stil bij de durf om je als christen uit te spreken. Zijn we soms niet te huiverig om het verhaal van Christus voor het voetlicht te brengen? Na de dienst lichtte Ina van den Poll het liturgisch bloemstuk toe en overhandigde voorzitter Hannie Kwant dominee Broekman en zijn vrouw Geertje een boek dat door gemeenteleden is samengesteld. Het bevat een verzameling mooie plekken in en rondom Gramsbergen. Hannie Kwant: "We willen jullie laten genieten van wat Gramsbergen te bieden heeft. Maar daar zal het niet bij blijven. Een dominee komt namelijk voor méér. ‘Het beste is niet goed genoeg’. Een dominee wil juist ook zijn op die beroerde plekken, waar het uitzicht slecht is, het vooruitzicht minimaal. Daarvoor ben je ook gekomen, en daar zijn we als gemeente heel erg blij mee."
De kerkdienst in nog te bekijken op de kerkomroep. De live-versie was wat brokkelig. De achteraf-opname is van uitstekende kwaliteit!

 


 

Gedachtenishoek

 

Gedachtenishoek.jpg

 

Gelukkig is de mens die vreugde vindt in de wet van de Heer,

Hij zal zijn als een boom,

geplant aan stromend water.

Op tijd draagt hij vrucht,

zijn bladeren verdorren niet.

Alles wat hij doet komt tot bloei. (Psalm 1)

 

De kostersbank in de Boomhofkerk is de afgelopen maand getransformeerd in een gedachtenistafel. Thema van deze tafel is levensboom. In de Bijbel wordt de mens geregeld vergeleken met een boom. Met heel ons hebben en houden zijn we geworteld in de aarde, maar met hart en handen reiken we naar de hemel, naar God. Bij de boom denken we ook aan Jezus. Met de boom des levens wegend op zijn rug, droeg hij Gode goede vrucht (lied 547).

Op de tafel ligt een gedachtenisboek, waarin nabestaanden tijdens de dankdienst de naam van hun gestorven dierbare opschrijven. Ook is er een doopboek, waarin ouders de naam van hun kind kunnen noteren. Als iemand gestorven is dan komt haar of zijn naam op een boomschijf. De schijven liggen tot en met eeuwigheidszondag op de tafel. Op die dag worden ze aan de partner, dochter, zoon of andere nabestaande meegegeven.

De grote kaars met de levensboom zal geregeld branden. Wie een kaarsje wil branden, kan een waxinelichtje ontsteken en in een schaal leggen. Deze schaal is in aantocht. Koster Sina Veldsink is zo schappelijk geweest om een kerkbank op te schuiven. De commissie gedachtenistafel bestond uit Berta Horsman, Esmee Hutten en ds. Hetty Boersma. (Foto: Berta Horsman)


 

Actie Kerkbalans

Kerkbalans 2012.png  
Geef vandaag voor de kerk morgen is het thema van de Actie erkbalans. De vaste vrijwillige bijdrage is onontbeerlijk als we samen een actieve levende gemeente willen zijn, een kerk waar iedereen altijd terecht kan. De Actie Kerkbalans wordt van harte bij u aanbevolen. Wellicht is de envelop al bij u bezorgd zo niet dan valt deze komende week bij u in de bus. Ook nu weer een kleurige folder, gemaakt door vrijwilligers, waarin het doel en de noodzaak van de Actie Kerkbalans voor de Protestantse Gemeente Gramsbergen toegelicht wordt en een brief waarop u uw bijdrage kunt vermelden. Wij willen u vragen de brief tijdig in te vullen en klaar te leggen, dit scheelt de ophalers veel extra werk.  Nog beter in deze tijd is om uw envelop bij de bezorger in de bus te doen, zet dan wel uw naam op de envelop zodat hij of zij niet alsnog bij u aan de deur komt.


 

Jesaja 9

Jesaja 9 door leden van de Protestantse Gemeente Gramsbergen


 

Meiboom dicht, Boomhofkerk open

In verband met de strenge lockdown die door de overheid is afgekondigd, hebben we besloten te stoppen met de dagelijkse openstelling van de Meiboom. Het gebouw lijkt te veel op een huiskamer en we vinden gasten ontvangen in deze ruimte niet passen binnen de huidige regels. Wél gaat de Boomhofkerk weer open. De ruimte is groter, waardoor de besmettingskans kleiner is. De reden: we willen gemeenteleden en niet-gemeenteleden in deze moeilijke tijden een plaats bieden om te bidden, om op verhaal te komen, om op de ademen, een kaars aan te steken, een praatje te maken, even stil te zijn. Dus elke dag van 10.00 tot 12.00 uur is de kerk open. Niet meer dan twee personen tegelijk.


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk. Dit kan met GIVT (zie beneden). Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.


 


Geef aan de kerk met Givt

In het bovenstaande filmpje is te zien hoe je kunt geven aan de kerk, ook zonder dat er zondags gecollecteerd wordt. Klik hier voor een beknopte 'gedrukte' handleiding en hier voor meer informatie over Givt (Givt website).