Ontmoetingen rond de Bijbel in de Advent

In de Adventstijd wil ik u en jullie uitnodigen om een uur samen in de Bijbel te lezen. Het gaat niet om een diepgravende studie, maar een gesprek over dit stukje. Wat leren we over God? Waar ontlenen we hoop, moed en kracht aan? U/jij mag één, twee, drie of vier keer komen. De opzet is als volgt: namenrondje – kaars aansteken – lezen van het Bijbelgedeelte – paar minuten stilte – vragen, opmerkingen van de groep – hopelijk een goed gesprek.

We beginnen om half 2. Om half 3 zijn we klaar en voor wie dat wil, is er een kop koffie of thee. Uiterlijk om 3 uur sluiten we af. Het is wel fijn als u zich opgeeft, maar het is geen verplichting. De data zijn: de maandagen 27 november; 5, 12 en 19 december. Plaats: consistorie Boomhofkerk. Hartelijke groeten en tot ziens.

Ds. Henriëtte Schaap, 06 10 61 51 43; hmeschaap@hotmail.comDrie Adventsramen (klein).jpg

Problemen met de kerkomroep?

Geregeld komt ons ter ore dat niet iedereen alles van de dienst kan zien en horen. Men ontvangt bijvoorbeeld wel geluid, maar geen beeld. Daarom de volgende tips. Kijk de dienst later dan 10.00 uur. Dan is het minder druk op het internet waardoor er minder storingen zijn. U kunt de dienst ook, als hij al voorbij is, op uw eigen computer downloaden en vervolgens bekijken. Ook dan zijn er minder storingen.


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk met de Boomhofkerk app. Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.


 

Diensten
komende week


 


Mensen in de kerk.png

Mensen in de gemeente:
 


Bijbel op de rug Klein.jpg

Tekst van de week:
Ds. René de Reuver: "Maak me niet arm, maar ook niet rijk


 

Oppas.jpg