Zit er iets voor je bij?


Spelende kinderen (groter).jpg

Ook buiten de zondag is er in onze gemeente van alles te doen.
Klik hier voor de lijst met activiteiten voor het seizoen 2021-2022.
Wie weet, zit er iets voor je bij.


 

Samen naar de kerk

Vanaf aanstaande zondag 26 september laat de kerkenraad het maximum van 90 bezoekers los. Dit betekent dat iedereen die dat wil, de dienst kan bijwonen. Dit geldt ook degenen die om wat voor reden dan ook 1,5 meter afstand willen of moeten houden. Voor hen zullen enkele banken beschikbaar zijn. We respecteren elkaars keus en nemen elkaar niet de maat. We willen SAMEN vieren. Voorlopig gebruiken we nog steeds alleen de oostelijke ingang en blijven we onze handen desinfecteren. Ook houden we onze jas aan. Er moet namelijk geventileerd worden, waardoor het in de kerk kouder is dan gewoonlijk. Als we plaatsnemen, is een ieder vrij om te gaan zitten waar men dat wil. Wij vragen wel om passende afstand te houden van medekerkgangers.
De kerkenraad


 

Klup / Rock Solid


Klup.jpg

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8, dan is dit echt iets voor jou en je vrienden! Samen lekker creatief zijn, te gekke spellen doen en van alles te horen krijgen over Jezus. Gezelligheid ten top! We beginnen in oktober, 1 keer in de 14 dagen op maandag en/of dinsdag van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Vlaswiek. Als we weten hoeveel kinderen er komen kunnen we kijken of het 1 of 2 groepen gaan worden en op welke dag of dagen dit dan gaat plaats vinden.  Geef je dus snel op en mail naar Judith Bouwhuis (judith.bouwhuis@hotmail.com). Ook kun je je opgeven tijdens de “Kick Off” van het Klup/Rock Solid seizoen op vrijdag 1 oktober van 16.00 uur tot 19.00 uur bij de meiboom voor een gezellig spel en BBQ.


 

Kinderoppas

De kinderoppas (0-4) wordt weer gestart na de startzondag! Iedere 1e en 3e zondag van de maand is er kinderoppas in de consistorie van de kerk. Zou je mee willen draaien in het oppasrooster? Neem dan contact op met Janieke Bosscher: 0625401316. 19 september: Janieke Bosscher. 3 oktober vervalt i.v.m. ukkepukdienst. 17 oktober: Carlein Tukkers.


 

Problemen met de kerkomroep?

Geregeld komt ons ter ore dat niet iedereen alles van de dienst kan zien en horen. Men ontvangt bijvoorbeeld wel geluid, maar geen beeld. Daarom de volgende tips. Kijk de dienst later dan 10.00 uur. Dan is het minder druk op het internet waardoor er minder storingen zijn. U kunt de dienst ook, als hij al voorbij is, op uw eigen computer downloaden en vervolgens bekijken. Ook dan zijn er minder storingen.


 

Boomhofkerk open

De Boomhofkerk is elke dag van 10.00 tot 12.00 uur open. Gemeenteleden, dorpsgenoten en voorbijgangers vinden hier een plaats om te bidden, om op verhaal te komen, om op de ademen, een kaars aan te steken, een praatje te maken, even stil te zijn.


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk met de Boomhofkerk app. Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.