Uitnodiging

27 feb.png

A.s. dinsdagmiddag 27 februari  is er weer een ontmoetingsmiddag in De Meiboom, van 14.00 uur tot 16.00 uur, om gezellig bij elkaar te zijn onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. U kunt gewoon binnenlopen om bijvoorbeeld even te kunnen praten met anderen. Maar er is ook de mogelijkheid om een spelletje te spelen zoals Rummikub.
Neem gerust uw buren, kennissen of (klein) kinderen mee, iedereen is welkom.

De ontmoetingsmiddagen ( evenals de Lunchmiddagen) worden samen door de PG Gramsbergen en de NGK De Horizon georganiseerd.
U hoeft zich niet op te geven,  “De deur staat open”
Is vervoer een probleem?  Neem dan contact op met Marja Stoeten : 0524-562038
of Nienke Gerrits : 06-30729401

      


 

 

Uitnodiging Paasontbijt en Paasdienst

 Paasontbijt 1 (002).png

 

Dit jaar organiseren we voor het eerst een paasontbijt in De Meiboom, voorafgaande de Paasviering in de Boomhofkerk.
Hoe mooi is het om Pasen te beginnen met een heerlijk ontbijt met andere gemeenteleden.
Vanaf 8.15 uur staat de deur van De Meiboom open en om  8.30 uur beginnen we met het ontbijt.
Iedereen, ook de kinderen, is van harte uitgenodigd om het paasfeest met ons mee te vieren.
Na het ontbijt kunt u/jij aansluiten bij de Paasviering in de Boomhofkerk, deze begint om 10.00 uur.
Vanwege het inkopen vragen we u/jou om van tevoren op te geven voor maandag 18 maart.
Er ligt een intekenlijst in de hal bij de hoofdingang en de glazen gang van de Boomhofkerk en in de kerkzaal van de De Vlaswiek
Ook kunt u/jij  zich per e-mail of telefoon opgeven bij :

Berta Horsman tel. : 0524-562473  - bertahorsman@hotmail.com

Marja Stoeten tel. : 0524-562038 – stoetenmarja@gmail.com

Wees welkom!

 


 

 

Liturgische schikking veertigdagentijd 2024

40 dagen tijd2.jpg
 

Ook nu hebben we onze schikkingen gebaseerd op de symbolische bloemschikkingen die op de site van de pknnederland staan.
De veertigdagentijd staat in 2024 in het teken van teksten van Jeremia en Prediker. Het gaat in de komende vastentijd veel over het kruis met het oog op opstanding en nieuw leven. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht. De basis van onze schikking is een bolvorm. Dit staat symbool voor het leven op aarde. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door.

Zondag 25 februari
Volhouden en niet opgeven om het goede te doen. Trouw blijven aan de boodschap. Rond de bol ligt een dunne krans van hederablad (staat voor trouw). Van onderaf wordt de bol al iets groener. Meditatieve tekst: Trouw van God aan de aarde. Telkens opnieuw gecreëerd. Goed genoeg.

 

                                            

Collectes kerk en diaconie

Uw bijdrage/collectegeld  kunt u altijd overmaken op een van onze  bankrekeningen.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.
In de diensten is er de mogelijkheid om contant geld te geven of u kunt geld overmaken via de Boomhofapp.


 

Diensten
komende 
week
10.00 Sing- en Swingdienst met de eigen kerkband
Ds. A. Broekman

19.00 Ds. A.  Broekman

PKN-logo.gif
https://protestantsekerk.nl/


Borrelplankgesprekken

Met een hapje en een drankje, in een ontspannen sfeer praten over je alledaagse leven en geloof. Hierbij nodigen we alle (ongeveer) 20-50-jarigen uit om eens aan te sluiten op een zondagmiddag in De Vlaswiek. Iedereen neemt iets lekkers mee om van te delen, voor drinken wordt gezorgd. De laatste datum voor dit seizoen is:
14 april 2024 Eventuele kinderen kunnen meekomen, voor hen is er een activiteit en iets te spelen. Dominee Bart Breunesse is erbij aanwezig. De middag begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30/ 17.00 uur. Even opgeven is handig:

Janine Mink, 06-28418935. Welkom!Borrelplank.jpg