Beroeping Arthur Broekman

 

Er zijn geen bezwaren binnen gekomen betreffende de procedure rondom het beroep op Ds. Arthur Broekman. De voorzitters van de kerkenraad (Hannie Kwant) en de kerkrentmeesters (Wim Schep) hebben daarom op 15 oktober in Zuidwolde de beroepingsbrief aan ds. Broekman overhandigd.
 


 

Verscherpte regels kerkdiensten

De komende zondagen mogen er maar weer 30 mensen tegelijk in de dienst. U kunt zich opgeven voor de ochtenddienst bij het vertrouwde adres: Sina Veldsink, sinaveldsink@hotmail.com of (06) 15167999.
Voor de avonddienst is opgave niet nodig, maar ook hier geldt: slechts 30 aanwezigen. Wij vragen alle kerkgangers bij binnenkomst en bij het verlaten van de dienst een mondkapje te dragen. Dit is een verzoek, geen verplichting. Zit u in de bank, dan mag het kapje af. Uiteraard graag alleen komen als u geen klachten heeft. Hopelijk is dit een tijdelijke regeling en kunnen we snel weer met meer mensen in het gebouw. De dienst is altijd te volgen via de kerkomroep.


 

Elke dag op adem komen in de Meiboom

 

Hoe kunnen we gemeenschap blijven nu we elkaar door corona minder vaak ontmoeten en de kerkdienst door minder mensen wordt bezocht? Hoe kunnen we als kerk er zijn voor elkaar en voor de ander? Eén van de antwoorden op deze vraag is de openstelling van De Meiboom. Zo heeft de kerkenraad onlangs besloten. De openstelling is het vervolg op ‘Op adem komen’ in de Boomhofkerk, afgelopen zomer.  Vanaf donderdag 15 oktober is De Meiboom elke dag, behalve op zondag, open van 10.00 tot 12.00 uur.
 

De Meiboom Kleiner.jpg

In deze huiskamer willen we een plek bieden aan iedereen die zin heeft in een praatje, wat gezelligheid en een kopje koffie. Vanzelfsprekend houden we ons aan de coronarichtlijnen: dus 1,5 meter afstand en bij verkoudheidsklachten niet komen. Ook kunnen de kerkvensters hier worden afgehaald. Ds Hetty Boersma is in principe elke donderdagochtend aanwezig. Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers. Zou u misschien gastvrouw/heer willen zijn in de Meiboom? Neemt u voor meer info contact op met Jennie Bakker, mail: jenniebakker@planet.nl of bel: 06 52 60 60 71. Indien mogelijk, geef al aan welke dagen u beschikbaar bent en of u alleen of met zijn tweeën aanwezig wilt zijn.


 

60-plus gespreksgroep

 

Bij voldoende belangstelling en indien mogelijk i.v.m. de coronamaatregelen komt de 60-plus gespreksgroep elke maand één keer bij elkaar, van november tot en met maart. De eerste bijeenkomst is (onder voorbehoud) op donderdag 5 november 2020 om 14.00 uur. Gastvrouw is elke keer ds. Hetty. Het programma wordt in samenstelling met haar vastgesteld. Aanmelden: Leen den Braber, 0524 562870, LdenBraber24@gmail.com.


 

Jeugd (groter).jpg

Klup & Rock Solid

Gaan voorlopig niet door vanwege de coronamaatregelen!

Zit je in groep 5 t/m 7,  dan kun je 1 keer in de 2 weken naar de klup, van 19.00 uur tot 20.00 uur op maandagavond  in de Vlaswiek in Gramsbergen.  Opgeven via janine_schuurhuis_2@hotmail.com.

Zit je in groep 8,  dan is er voor jou Rock Solid van 19.00 uur tot 20.30 uur, ook op 1 keer in de 2 weken op maandagavond in de Vlaswiek in Gramsbergen. Opgeven bij Jeanet: jo.han@planet.nl.

Samen maken we er te gekke, gezellige creatieve leerzame avonden van. En natuurlijk corona proof!

Geef je snel op ( kan tot eind september)! Tot snel!


 

Kinderoppas

 

In verband met de vele vraag naar kinderoppas (0-4 jaar) starten we weer met oppas tijdens de kerkdienst! Het gaat om de ochtenddienst op iedere 1e en 3e zondag van de maand. We starten met ingang van oktober in de consistorie van de kerk. We hopen dat hier veel gebruik van gemaakt wordt. Het oppas rooster volgt in het kerkvenster. Zou je mee willen draaien in het oppas rooster? Neem dan contact op met Janieke Bosscher: (06) 25 40 13 16


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk. Dit kan met GIVT (zie beneden). Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.


 


Geef aan de kerk met Givt

In het bovenstaande filmpje is te zien hoe je kunt geven aan de kerk, ook zonder dat er zondags gecollecteerd wordt. Klik hier voor een beknopte 'gedrukte' handleiding en hier voor meer informatie over Givt (Givt website).