Hemelvaart, Wezenzondag, Pinksteren
met Elia als gids

Elia ten Hemel.jpg

 

 

We vieren donderdag 21 mei Hemelvaart, zondag 24 mei wezenzondag en zondag 31 mei Pinksteren. Jezus neemt afscheid van de aardse werkelijkheid. Eerder al stelde hij zijn leerlingen gerust: ik laat jullie niet als wezen achter. 
Deze belofte is niet loos. Jezus’ vrienden ontvangen met Pinksteren Gods Geest. 
Al deze elementen vinden we ook in 2 Koningen 2, 1-18. Daar lezen we hoe de grote profeet Elia afscheid neemt van de menselijke wereld. Zijn leerling Elisa vergezelt hem tot voorbij de doodsrivier. Uiteindelijk moet Elisa zijn meester loslaten. Een stormwind neemt Elia mee naar de hemel. Heel even voelt Elisa zich verweesd. Hij scheurt hij zijn kleren. Maar als ontvanger van Elia’s geest – dat is Gods Geest – en met Elia’s mantel om zijn schouders, weet hij dat hij terug moet, terug  naar het land van de levenden.


 

Coronaramp Poster.jpg

Help een coronaramp voorkomen

Door de verplichte lockdowns in Afrika en Azië geen werk, geen inkomen, geen eten. Ziekte, honger en dood dreigen.

De opbrengsten van de diaconiecollectes van 17 t/m 31 mei zijn bestemd voor dit doel. Geef via Givt of doe geld in de collectebus van de diaconie tijdens de open kerk. U kunt ook geld overmaken naar Kerk in Actie, Utrecht, NL89 ABNA 0457 457 457, o.v.v. corona.


 

Duiven in de vlucht.jpg

Bezorgers voor pinkstergroet

Er worden vrijwilligers gezocht die in de week voor Pinksteren huis aan huis een pinkstergroet willen bezorgen.

De groet betreft een kaart die getekend is door Arend Ramaker. De tekst is van ds. René de Reuver, landelijk secretaris van de PKN. De zendingcommissie en de evangelisatiecommissies van de Protestantse Gemeente Gramsbergen en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt zijn de initiatiefnemers van deze actie. De commissieleden tellen per straat stapels kaarten uit, precies genoeg voor alle adressen in die straat.
Vrijwilligers kunnen in de week voor Pinksteren de Boomhofkerk binnenlopen en daar één of meer bundeltjes kaarten ophalen om ze vervolgens te bezorgen. Ophaaltijden: van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Alles bij elkaar gaat het om ruim 1800 kaarten.

Draag uw steentje bij en haal ook een stapeltje! De zendingscommissie.


 

Passie Pinksterkrant

Het Gezamenlijk Zondagsblad (GZ) is een blad voor de protestantse gemeenten in Drenthe, Overijssel en Flevoland. Het GZ is geen jongerenkrant. Tóch verschijnt op 22 mei een jongereneditie, gemaakt door een groep havoleerlingen van de Passie in Wierden. Thema: geloven door de generaties heen. De Passie Pinksterkrant is gratis te bestellen via internet.


 


Online E-meeting, thema 'slak'

Klik op de pijl hierboven om de overweging van de online E-meeting van zondag 10 mei te zien.

Klik hier om de volledige E-meeting op YouTube te zien.


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk. Dit kan met GIVT (zie beneden). Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.


 


Geef aan de kerk met Givt

In het bovenstaande filmpje is te zien hoe je kunt geven aan de kerk, ook zonder dat er zondags gecollecteerd wordt. Klik hier voor een beknopte 'gedrukte' handleiding en hier voor meer informatie over Givt (Givt website).


 

Openstelling Boomhofkerk

Boomhofkerk (klein).jpg

 

De Boomhofkerk is elke dag – behalve op zon- en feestdagen – van 10.00 tot 12.00 uur geopend. Gemeenteleden zijn op dinsdag, vrijdag en zaterdag gastheer of gastvrouw. Ds. Hetty Boersma zit op maandag, woensdag en donderdag in de kerk. In de hal staan collectebussen voor kerk en diaconie. Ook kan men op zaterdag in de kerk een gedrukt Kerkvenster halen.