Roek (kleiner).jpg

Op bezoek bij de roeken

Als protestantse gemeente zijn we zondag 5 juli te gast bij de roeken in het Gramsbergse Bosje. (ingang sportpark). Roeken lijken sterk op raven. Als Jezus met de mensenmassa in de open lucht zit en zijn bekende veldrede houdt, vergelijkt hij zijn toehoorders met raven. Net als andere vogels zaaien raven niet en oogsten ze niet. Ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur. Het is God die ze voedt. Jezus: “Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels!” 
Dianne Meesters en Diana Beens helpen ons bij het zingen. Harold Gossen zorgt voor de muzikale begeleiding. Ds. Hetty Boersma is voorganger. We zitten op 1,5 meter afstand en houden ons vast aan Jezus’ woord.
Aanvang 9.30 uur.  Voor degenen die niet naar de openluchtdienst kunnen komen, is alleen de preek (die vooraf wordt opgenomen) te zien en te beluisteren via kerktelefoon en kerkomroep.


 

Vrijwilligers voor open kerk gezocht 

Boomhofkerk (klein).jpg

 

Sinds medio maart is onze kerk elke ochtend twee uur geopend voor voorbijgangers, gemeenteleden, toeristen en dorpsgenoten. De open kerk blijkt aan een behoefte te voldoen. We hebben al veel mensen welkom mogen heten. Ze steken een waxinelichtje aan, maken een praatje, zitten even in de bank, doen geld in de collectebus. De paaskaars brandt. Ook liggen er zegenbeden, een gastenboek en informatiebladen over onze kerk.
In juli en augustus zetten we de openstelling van de kerk door.
We zoeken hiervoor gastheren en gastvrouwen.
Ds. Hetty zit elke woensdagochtend in de kerk. Maar voor haar vakantie (van 13 juli tot 12 augustus) en voor alle andere ochtenden zijn we op zoek naar vrijwilligers. Vanaf 1 juli zijn de openingstijden van 11.00 tot 13.00 uur. We schenken geen koffie en houden de afstandsregels in acht. Meld u aan bij Jennie Bakker jenniebakker@planet.nl, 0652606071.

 

Opgeven voor de kerkdienst

 

Voor de kerkdienst van komende zondag 28 juni kunt u zich opgeven. Hiervoor geldt een maximum van dertig personen. U kunt hiervoor contact opnemen met Henk en Akkie Sloots. Hun e-mail is henksloots3@hotmail.com, hun telefoonnummer is (0524) 56 20 22. Voor de kerkdiensten van 12 juli en daarop volgende zondagen geldt eveneens een inschrijfsysteem. Vanaf die datum kunt u zich voor opgave richten tot Sina Veldsink, e-mail:  sinaveldsink@hotmail.com,  06) 15 16 79 99. Er geldt vanaf die datum geen maximum aantal bezoekers, maar we houden ons wel aan de regel van 1,5 afstand. Dit betekent concreet dat er niet meer dan ongeveer 75 mensen de dienst lijfelijk kunnen bijwonen.


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk. Dit kan met GIVT (zie beneden). Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.


 


Geef aan de kerk met Givt

In het bovenstaande filmpje is te zien hoe je kunt geven aan de kerk, ook zonder dat er zondags gecollecteerd wordt. Klik hier voor een beknopte 'gedrukte' handleiding en hier voor meer informatie over Givt (Givt website).