Meel.jpg      

 

E-Meeting
Zondag 11 juni
Om 10.00 in de Vlaswiek
Thema: Meel
Het is de afsluiting van het seizoen en die willen we graag vieren met een gezamenlijke maaltijd.
Het is leuk wanneer iedereen iets mee wil nemen.
Er is al veel voedsel aangeboden.
Wil je nog iets meenemen, neem dan contact op via het volgende Meel adres:
emeeting@pggramsbergen.nl., dan kunnen zij nog doorgeven waar behoefte aan is.

Je bent van harte welkom!                                        

cadeautje.jpg

Sing en Swingdienst 18 juni

…..cadeautje!
Vind jij het ook zo leuk om een cadeau te krijgen?
Soms kun je hier zo blij van worden dat je het zou willen delen, omdat je het die ander zo gunt.
Wat zou het mooi zijn dat wij Gods geschenk door kunnen geven.
In deze Sing en Swingdienst horen we hier meer over.
Ben je nieuwsgierig geworden naar dit hemels geschenk?
Wie zien je graag zondag 18 juni om 10 uur.

 

Problemen met de kerkomroep?

Geregeld komt ons ter ore dat niet iedereen alles van de dienst kan zien en horen. Men ontvangt bijvoorbeeld wel geluid, maar geen beeld. Daarom de volgende tips. Kijk de dienst later dan 10.00 uur. Dan is het minder druk op het internet waardoor er minder storingen zijn. U kunt de dienst ook, als hij al voorbij is, op uw eigen computer downloaden en vervolgens bekijken. Ook dan zijn er minder storingen.


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk met de Boomhofkerk app. Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.