Diaconie steunt hospice Hardenberg

Hospice Hardenberg.jpg

Na zorgvuldig onderzoek naar passende doelen heeft de diaconie besloten om het hospice te Hardenberg te steunen met vrijgekomen spaargelden. Inwoners uit Gramsbergen kunnen ook gebruik maken van het Hospice. Het hospice is de plek waar een thuis wordt geboden aan terminaal zieken waarbij behandeling, gericht op genezing, niet meer mogelijk is en de levensverwachting, naar medisch inzicht, maximaal nog drie maanden is. Het biedt plaats aan twee gasten die elk de beschikking hebben over een eigen kamer Er is ook een huiskamer. Het hospice heeft nu twee kamers en wil dit uitbreiden met nog een kamer. De kosten van de uitbreiding zijn hoog. De diaconie heeft, met instemming van de kerkenraad, besloten dit mooie project te ondersteunen met € 40.000.  Een hospice hier ter plaatse is niet aan te raden omdat Gramsbergen te weinig inwoners heeft en de kosten te hoog zouden zijn.


 

Bidden met de benen

Bidden.jpg

Wandelen, ontmoeten, stilte: tussen Hemelvaart en Pinksteren heerst er windstilte. In deze luwte wandelen we door stad en land. Zou de wind toch opsteken?

Op zondag 29 mei is er weer een 'Bidden met de benen' pelgrimage. We starten om 14.00 uur in De Meiboom op het Meiboomplein. De afstand is 6 km. Informatie: albertlennips@gmail.com.


 

Open de kerk

Vorig jaar is een groep enthousiaste mensen als gastvrouw/heer in de kerk aanwezig geweest om iedereen de gelegenheid te geven een bezoek te brengen aan de kerk. Ieder met een eigen reden of motivatie. Van dit enthousiasme willen we graag weer gebruik maken door weer te starten met ‘Open de Kerk’. De bedoeling is om ook dit jaar de kerk open te stellen van maandag t/m zaterdag en van 11.00 tot 13.00 uur. Mocht u ook enthousiast zijn en willen deelnemen als gastvrouw/heer dan hoor/lees ik dit graag.

Een dag wordt altijd ingepland in overleg, mocht u een bepaalde dag niet kunnen of juist een voorkeursdag hebben dan wordt hiermee rekening gehouden. Wilt u meer informatie of u al opgeven, mail dan naar jenniebakker@planet.nl, bel naar 0524-561636 of loop gewoon binnen op de Ooster Esch 20.
Hartelijke groet, Jennie Bakker


 

Klup / Rock Solid


Klup.jpg

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8, dan is dit echt iets voor jou en je vrienden! Samen lekker creatief zijn, te gekke spellen doen en van alles te horen krijgen over Jezus. Gezelligheid ten top! We beginnen in oktober, 1 keer in de 14 dagen op maandag en/of dinsdag van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Vlaswiek. Als we weten hoeveel kinderen er komen kunnen we kijken of het 1 of 2 groepen gaan worden en op welke dag of dagen dit dan gaat plaats vinden.  Geef je dus snel op en mail naar Judith Bouwhuis (judith.bouwhuis@hotmail.com). Ook kun je je opgeven tijdens de “Kick Off” van het Klup/Rock Solid seizoen op vrijdag 1 oktober van 16.00 uur tot 19.00 uur bij de meiboom voor een gezellig spel en BBQ.


 

Kinderoppas

De kinderoppas (0-4) wordt weer gestart na de startzondag! Iedere 1e en 3e zondag van de maand is er kinderoppas in de consistorie van de kerk. Zou je mee willen draaien in het oppasrooster? Neem dan contact op met Janieke Bosscher: 0625401316. 19 september: Janieke Bosscher. 3 oktober vervalt i.v.m. ukkepukdienst. 17 oktober: Carlein Tukkers.


 

Problemen met de kerkomroep?

Geregeld komt ons ter ore dat niet iedereen alles van de dienst kan zien en horen. Men ontvangt bijvoorbeeld wel geluid, maar geen beeld. Daarom de volgende tips. Kijk de dienst later dan 10.00 uur. Dan is het minder druk op het internet waardoor er minder storingen zijn. U kunt de dienst ook, als hij al voorbij is, op uw eigen computer downloaden en vervolgens bekijken. Ook dan zijn er minder storingen.


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk met de Boomhofkerk app. Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.