Kerken in coronatijd: beleid PG Gramsbergen

We hebben besloten om voorlopig nog even niet te kerken met 30 mensen. Veel bedrijven en instellingen mogen ook niet open. We willen als kerk voorzichtig zijn en de maatregelen niet te snel versoepelen. Wel hebben we besloten om het zingen weer in te voeren. We hoorden vanuit de gemeente dat hier toch wel veel behoefte aan is. We zorgen er voor dat er 4 zangers zeer verspreid door de kerk zitten, om zo alle risico te vermijden. U kunt dan thuis ook weer meezingen.


 

Problemen met de kerkomroep?

Geregeld komt ons ter ore dat niet iedereen alles van de dienst kan zien en horen. Men ontvangt bijvoorbeeld wel geluid, maar geen beeld. Daarom de volgende tips. Kijk de dienst later dan 10.00 uur. Dan is het minder druk op het internet waardoor er minder storingen zijn. U kunt de dienst ook, als hij al voorbij is, op uw eigen computer downloaden en vervolgens bekijken. Ook dan zijn er minder storingen.


 

Gedachtenishoek

 

Gedachtenishoek.jpg

 

Gelukkig is de mens die vreugde vindt in de wet van de Heer,

Hij zal zijn als een boom,

geplant aan stromend water.

Op tijd draagt hij vrucht,

zijn bladeren verdorren niet.

Alles wat hij doet komt tot bloei. (Psalm 1)

 

De kostersbank in de Boomhofkerk is de afgelopen maand getransformeerd in een gedachtenistafel. Thema van deze tafel is levensboom. In de Bijbel wordt de mens geregeld vergeleken met een boom. Met heel ons hebben en houden zijn we geworteld in de aarde, maar met hart en handen reiken we naar de hemel, naar God. Bij de boom denken we ook aan Jezus. Met de boom des levens wegend op zijn rug, droeg hij Gode goede vrucht (lied 547).

Op de tafel ligt een gedachtenisboek, waarin nabestaanden tijdens de dankdienst de naam van hun gestorven dierbare opschrijven. Ook is er een doopboek, waarin ouders de naam van hun kind kunnen noteren. Als iemand gestorven is dan komt haar of zijn naam op een boomschijf. De schijven liggen tot en met eeuwigheidszondag op de tafel. Op die dag worden ze aan de partner, dochter, zoon of andere nabestaande meegegeven.

De grote kaars met de levensboom zal geregeld branden. Wie een kaarsje wil branden, kan een waxinelichtje ontsteken en in een schaal leggen. Koster Sina Veldsink is zo schappelijk geweest om een kerkbank op te schuiven. De commissie gedachtenistafel bestond uit Berta Horsman, Esmee Hutten en ds. Hetty Boersma. (Foto: Berta Horsman)

Bekijk hier een kort filmpje waarin dominee Hetty een verhaal vertelt over de boom.


 

Boomhofkerk open

De Boomhofkerk is elke dag van 10.00 tot 12.00 uur open. De ruimte is groter, waardoor de besmettingskans kleiner is. Gemeenteleden, dorpsgenoten en voorbijgangers vinden hier een plaats om te bidden, om op verhaal te komen, om op de ademen, een kaars aan te steken, een praatje te maken, even stil te zijn. Niet meer dan twee personen tegelijk!


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk. Dit kan met GIVT (zie beneden). Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.


 


Geef aan de kerk met Givt

In het bovenstaande filmpje is te zien hoe je kunt geven aan de kerk, ook zonder dat er zondags gecollecteerd wordt. Klik hier voor een beknopte 'gedrukte' handleiding en hier voor meer informatie over Givt (Givt website).