bijbel3_DT.jpg

Ontmoetingen rond de Bijbel in de Veertigdagentijd

Op de maandagen 27 februari, 6, 13, 20 en 27 maart is er weer de gelegenheid om samen de
Bijbel te lezen.
Ds. Arthur Broekman en ds. Henriëtte Schaap zullen deze bijeenkomsten afwisselend leiden.
We zullen Bijbelgedeelten lezen die over het lijden en tenslotte de opstanding van Jezus Christus gaan.
Ieder die hier belangstelling voor heeft, is van harte welkom. U/jij hoeft je niet op te geven,
al vinden wij dat natuurlijk wel fijn.
Tijd: half 2 tot half 3, met uitloop tot 3 uur.
Plaats: consistorie Boomhofkerk


 

Veranderaar.jpeg

Verander je mee? Project voor kerk en nevendienst

In deze veertigdagentijd voor Pasen werken we in kerk en nevendienst met het project “verander je mee?”.
De veertigdagentijd kan een periode zijn om na te denken over de keuzes die we zelf maken: indivi- dueel, in onze familie, als kerk en in de wereld. Wat hebben wij voor ogen als we op weg gaan naar Pasen? Hoe geven we daar concreet vorm aan?
In de kerk komen we in de zondagochtenddienst DE VERANDERAAR tegen. Hij zal ons aan het den- ken zetten over de keuzes die we maken, de wegen die we inslaan en het gedrag dat we vertonen. Zijn we in voor een verandering van ons leven of laten we het maar een beetje zijn gangetje gaan? Aan u, aan jullie de keus.
We zingen ook elke week een lied. Steeds dezelfde twee coupletten. Een nieuwe tekst op een bekende melodie (Liedboek 536, ‘Alles wat over ons geschreven is’).

Verander je mee?

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.
Met de verhalen van het goede leven

Zal God ons hoop en licht en liefde geven.
Vier met ons mee dat alles anders kan.

Kom als je blij bent.
Kom met je verdriet.
Kom met geluk en kom ook met je vragen.
God wijst de weg in deze veertig dagen.

Open je ogen, zorg dat jij het ziet!


 

Samen eten.jpeg

Uitnodiging

 

Eens in de twee weken lunch op woensdag:
5 april  van 12.00  tot 13.30

Om elkaar vaker te ontmoeten, zodat we elkaar (beter) kunnen leren kennen en weten wat een ander bezighoudt, organiseren we eens per twee weken op woensdagmiddag van 12.00 -13.30 uur een gezellige lunch in de Meiboom. De lunch is gratis toegankelijk voor jong en oud (zonder aanmelding). 

Neem gezellig je familielid, buur, kennis of vriend(in) mee!


 

 

Problemen met de kerkomroep?

Geregeld komt ons ter ore dat niet iedereen alles van de dienst kan zien en horen. Men ontvangt bijvoorbeeld wel geluid, maar geen beeld. Daarom de volgende tips. Kijk de dienst later dan 10.00 uur. Dan is het minder druk op het internet waardoor er minder storingen zijn. U kunt de dienst ook, als hij al voorbij is, op uw eigen computer downloaden en vervolgens bekijken. Ook dan zijn er minder storingen.


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk met de Boomhofkerk app. Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.


 

Diensten
komende week

 

PKN-logo.gif
https://protestantsekerk.nl/


Uitnodiging

Gesprekskring twintigers-dertigers … kom jij ook????

Voor iedereen tussen de 20-50 jaar

Tijdens de ‘Borrelplank’’ kwam naar voren dat er eigenlijk nadat je belijdenis hebt gedaan, of de twintig bent gepasseerd weinig meer is in de kerk naast de zondagse dienst. Spontaan kwam naar voren dat er eigenlijk best behoefte is om over actuele en zaken en geloof met elkaar te spreken. Dus werd er afgesproken om een gespreksgroep te beginnen bij iemand thuis. Ook werd aangegeven dat één keer per maand een goed idee zou zijn. Hier is de jeugdouderling Janine Mink mee aan de slag gegaan, en de eerste data dat we bij elkaar komen zijn bekend. We nodigen jullie dan ook hartelijk uit om aan te schuiven bij deze nieuwe gespreksgroep! Er zijn al een aantal bijeenkomsten geweest, maar je bent nog steeds welkom. De eerst volgende datum om te noteren is 25 mei. We beginnen om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Graag even opgeven bij Janine wanneer je komt 0628418935 of bij mij 0625285950. Je bent heel hartelijk welkom om mee te praten of te luisteren.

Ds. Bart Breunesse

Oppas.jpg