Website

De komende drie, vier weken wordt de website onregelmatig bijgewerkt. Voor informatie over de komende diensten verwijzen we u naar het preekrooster


 

Gramsberger Bosje 2020.jpg

Fijne openlucht dienst

Op zondagochtend 5 juli half tien uur stopte het met regenen. Ook de wind kreeg in de beschutting van het Gramsberger Bosje weinig gelegenheid de rust te verstoren. Kortom: tijd en ruimte waren gereed 
voor een openluchtdienst. Het was een mooie viering waar ruim zeventig gemeenteleden aan deelnamen. Foto: Jan Marsman. Klik hier voor meer foto's.


 

Op adem komen 

Boomhofkerk (klein).jpg

 

Sinds de coronacrisis is de Boomhofkerk van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur geopend voor voorbijgangers, gemeenteleden, toeristen en dorpsgenoten. 
De paaskaars brandt. Gasten steken een waxinelichtje aan, maken een praatje, zitten even in de bank, doen geld in de collectebus.  Ook liggen er zegenbeden, een gastenboek en informatiebladen over kerk en orgel. We schenken geen koffie en houden de afstandsregels in acht. Voor de maand augustus kunnen gastheren of -vrouwen zich nog opgeven. Aanmelding bij Jennie Bakker: jenniebakker@planet.nl, 0652606071
.

 

Opgeven voor de kerkdienst

 

Voor de kerkdienst van komende zondag 28 juni kunt u zich opgeven. Hiervoor geldt een maximum van dertig personen. U kunt hiervoor contact opnemen met Henk en Akkie Sloots. Hun e-mail is henksloots3@hotmail.com, hun telefoonnummer is (0524) 56 20 22. Voor de kerkdiensten van 12 juli en daarop volgende zondagen geldt eveneens een inschrijfsysteem. Vanaf die datum kunt u zich voor opgave richten tot Sina Veldsink, e-mail:  sinaveldsink@hotmail.com,  06) 15 16 79 99. Er geldt vanaf die datum geen maximum aantal bezoekers, maar we houden ons wel aan de regel van 1,5 afstand. Dit betekent concreet dat er niet meer dan ongeveer 75 mensen de dienst lijfelijk kunnen bijwonen.


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk. Dit kan met GIVT (zie beneden). Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.


 


Geef aan de kerk met Givt

In het bovenstaande filmpje is te zien hoe je kunt geven aan de kerk, ook zonder dat er zondags gecollecteerd wordt. Klik hier voor een beknopte 'gedrukte' handleiding en hier voor meer informatie over Givt (Givt website).