Ukkepukdienst zondag 3 juli

Ukkepukdienst.jpg

Zangdienst 3 juli


Het thema van de ze dienst is "Een toekomst vol van Hoop!" God heeft ons een toekomst vol van Hoop beloofd, Hij leidt ons door dit leven heen, we hoeven het niet allemaal zelf, we hoeven het niet alleen! Ook al zijn er duizend vragen, God blijft ons met liefde dragen. Zondagavond 3 juli hopen we in de Boomhofkerk een mooie, hoopvolle, zangdienst te houden rond dit thema. Gemengd koor Sursum Corda zingt voor ons en met ons. De begeleiding is in handen van Jorrit Woudt. Zing je met ons mee? 

Kerk en Schooldienst

Dienst.jpg

Afgelopen zondag een mooie kerk- en schooldienst in de Boomhofkerk. Tijdens een spel werden kinderen en volwassenen uitgenodigd kleur te bekennen.


 

Open de kerk

Vorig jaar is een groep enthousiaste mensen als gastvrouw/heer in de kerk aanwezig geweest om iedereen de gelegenheid te geven een bezoek te brengen aan de kerk. Ieder met een eigen reden of motivatie. Van dit enthousiasme willen we graag weer gebruik maken door weer te starten met ‘Open de Kerk’. De bedoeling is om ook dit jaar de kerk open te stellen van maandag t/m zaterdag en van 11.00 tot 13.00 uur. Mocht u ook enthousiast zijn en willen deelnemen als gastvrouw/heer dan hoor/lees ik dit graag.

Een dag wordt altijd ingepland in overleg, mocht u een bepaalde dag niet kunnen of juist een voorkeursdag hebben dan wordt hiermee rekening gehouden. Wilt u meer informatie of u al opgeven, mail dan naar jenniebakker@planet.nl, bel naar 0524-561636 of loop gewoon binnen op de Ooster Esch 20.
Hartelijke groet, Jennie Bakker


 

Kinderoppas

De kinderoppas (0-4) wordt weer gestart na de startzondag! Iedere 1e en 3e zondag van de maand is er kinderoppas in de consistorie van de kerk. Zou je mee willen draaien in het oppasrooster? Neem dan contact op met Janieke Bosscher: 0625401316. 19 september: Janieke Bosscher. 3 oktober vervalt i.v.m. ukkepukdienst. 17 oktober: Carlein Tukkers.


 

Problemen met de kerkomroep?

Geregeld komt ons ter ore dat niet iedereen alles van de dienst kan zien en horen. Men ontvangt bijvoorbeeld wel geluid, maar geen beeld. Daarom de volgende tips. Kijk de dienst later dan 10.00 uur. Dan is het minder druk op het internet waardoor er minder storingen zijn. U kunt de dienst ook, als hij al voorbij is, op uw eigen computer downloaden en vervolgens bekijken. Ook dan zijn er minder storingen.


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk met de Boomhofkerk app. Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.


 

Diensten
komende week

Avonddiensten 10, 17 en 24 juli komen te vervallen.
Aansluitend zijn er in augustus ook geen avonddiensten.


Mensen in de kerk.png

Mensen in de gemeente:
 


Bijbel op de rug Klein.jpg

Tekst van de week:
In de steek gelaten?