Elke dag op adem komen in de Meiboom

 

Hoe kunnen we gemeenschap blijven nu we elkaar door corona minder vaak ontmoeten en de kerkdienst door minder mensen wordt bezocht? Hoe kunnen we als kerk er zijn voor elkaar en voor de ander? Eén van de antwoorden op deze vraag is de openstelling van De Meiboom. Zo heeft de kerkenraad onlangs besloten. De openstelling is het vervolg op ‘Op adem komen’ in de Boomhofkerk, afgelopen zomer.  Vanaf donderdag 1 oktober is De Meiboom elke dag, behalve op zondag, van 10.00 tot 12.00 uur open.

De Meiboom Kleiner.jpgIn deze huiskamer willen we een plek bieden aan iedereen die zin heeft in een praatje, wat gezelligheid en een kopje koffie. Vanzelfsprekend houden we ons aan de coronarichtlijnen: dus 1,5 meter afstand en bij verkoudheidsklachten niet komen. Ook kunnen de kerkvensters hier worden afgehaald. Ds Hetty Boersma is in principe elke donderdagochtend aanwezig. Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers. Zou u misschien gastvrouw/heer willen zijn in de Meiboom? Neemt u voor meer info contact op met Jennie Bakker, mail: jenniebakker@planet.nl of bel: 06 52 60 60 71. Indien mogelijk, geef al aan welke dagen u beschikbaar bent en of u alleen of met zijn tweeën aanwezig wilt zijn.


 

60-plus gespreksgroep

 

Bij voldoende belangstelling komt de 60-plus gespreksgroep elke maand één keer bij elkaar, van oktober tot en met maart. Waarschijnlijk op woensdagochtend, van 9.45 tot 11.30 uur. Gastvrouw is elke keer ds. Hetty. Het programma wordt in samenstelling met haar vastgesteld. Aanmelden: Leen den Braber, 0524 562870, LdenBraber24@gmail.com.


 

Zonnige startzondag

 

Ontmoeting, diepgang en gezelligheid. Dat waren de ingrediënten van de startzondag, waaraan vele gemeenteleden van jong tot oud zondag 20 september hebben deelgenomen. Na een goedbezochte kerkdienst waarin afscheid werd genomen van ambts- en taakdragers en nieuwe werkers werden verwelkomd en bevestigd, werd er eindelijke weer eens samen koffie gedronken. Natuurlijk op afstand. Maar na een half jaar vonden vele gemeenteleden het fijn elkaar weer eens te zien en te spreken. Daarna begon de wandeling door het bijbelverhaal, dat op diverse plekken in Gramsbergen werd uitgebeeld en verteld. Mozes was de centrale figuur. Hij gaat ons in vertrouwen en doorzettingsvermogen. Hij gaat ons voor in geloof.

Brandende braamstruik.jpg
Gert Gerrits vertelt over de brandende braamstruik (foto: Dick Bouws). Klik hier voor meer foto's van de startzondag.


 

Jeugd (groter).jpg

Klup & Rock Solid

Zit je in groep 5 t/m 7,  dan kun je 1 keer in de 2 weken naar de klup, van 19.00 uur tot 20.00 uur op maandagavond  in de Vlaswiek in Gramsbergen.  Opgeven via janine_schuurhuis_2@hotmail.com.

Zit je in groep 8,  dan is er voor jou Rock Solid van 19.00 uur tot 20.30 uur, ook op 1 keer in de 2 weken op maandagavond in de Vlaswiek in Gramsbergen. Opgeven bij Jeanet: jo.han@planet.nl.

Samen maken we er te gekke, gezellige creatieve leerzame avonden van. En natuurlijk corona proof!

Geef je snel op ( kan tot eind september)! Tot snel!


 

Kinderoppas

 

In verband met de vele vraag naar kinderoppas (0-4 jaar) starten we weer met oppas tijdens de kerkdienst! Het gaat om de ochtenddienst op iedere 1e en 3e zondag van de maand. We starten met ingang van oktober in de consistorie van de kerk. We hopen dat hier veel gebruik van gemaakt wordt. Het oppas rooster volgt in het kerkvenster. Zou je mee willen draaien in het oppas rooster? Neem dan contact op met Janieke Bosscher: (06) 25 40 13 16


 

Opgeven voor de ochtenddiensten

 

Het is belangrijk dat u zich opgeeft voor de ochtenddiensten.
Dit kan bij Sina Veldsink, sinaveldsink@hotmail.com,  (06) 15 16 79 99.
Er is geen maximum aantal bezoekers, maar we houden ons wel aan de regel van 1,5 meter afstand.
Dit betekent concreet dat er niet meer dan ongeveer 75 mensen de dienst lijfelijk kunnen bijwonen.
Alleen mensen die bij de ingang zijn aangewezen, mogen zingen!


 

Combi-collecte 2020

 

De combi-collecte zal dit jaar worden gehouden in de week van 14 t/m 19 september,

en deze staat los van de actie kerkbalans, die in januari gehouden wordt. Met de combicollecte steunt u het kerkelijk werk zowel plaatselijk als wereldwijd. De doelen van de combi-collecte zijn zending, werelddiaconaat en kerkbeheer. U kunt zelf aangeven hoe uw gift verdeeld wordt over bovenstaande doelen, afhankelijk hoe belangrijk u deze vindt. Het kan natuurlijk zijn dat u (misschien vanuit het verleden) al periodiek geeft voor een bepaald doel, bijvoorbeeld aan de zending, u hoeft dan niet opnieuw hiervoor te geven (mag natuurlijk wel). In de betreffende week ontvangt u een brief met een nadere toelichting. Aansluitend daarop zal uw bijdrage c.q. toezegging weer worden opgehaald.  


 

Bidden met de benen: Schoonheid

Bidden met de benen.png  

Schoonheid is het thema van Bidden met de Benen,  een inspirerende middag op zondag 25 oktober. We maken een wandeling van 6,5 kilometer, zijn soms even stil, praten en luisteren. Bij dit alles verwonderen we ons over alle schoonheid die we tegenkomen. Startpunt is Erve Ramaker, Radewijkerweg 43, Radewijk. Inloop vanaf 13.30 uur. Start om 14.00 uur.
De organisatoren zijn ds. Hetty Boersma, Albert Lennips, Jasper Nijman en Wim ter Avest. Opgave: 
albertlennips@gmail.com
.
We houden 1,5 meter afstand. Deelname is gratis. Koffie en andere consumpties betaal je zelf.


 

Collectes kerk en diaconie

In deze tijd dat de kerk niet fysiek bezocht kan worden en wij allen digitaal of via kerktelefoon de diensten volgen is het ook niet mogelijk om fysiek te collecteren. Diaconie en kerkbeheer hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om digitaal geld te kunnen geven aan de kerk. Dit kan met GIVT (zie beneden). Uw bijdrage/collectegeld overmaken op een bankrekening kan natuurlijk ook.
Een bijdrage/collecte voor de kerk overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL16 RABO 0322 7384 58.
Een bijdrage/collecte voor de diaconie overmaken op bankrekening:
Protestantse Gemeente Gramsbergen: NL72 RABO 0112 0716 86.
Aangezien voor elke overboeking kosten moeten worden betaald, vragen wij u om de collectes te combineren per maand/twee maanden. Maak wel apart de bedragen over voor diaconie en/of kerkbeheer.
Ook staan er, tijdens de uren dat de kerk open is, een tweetal collectebussen (kerkbeheer en diaconie) in de kerk waarin contant geld kan worden gestort.


 


Geef aan de kerk met Givt

In het bovenstaande filmpje is te zien hoe je kunt geven aan de kerk, ook zonder dat er zondags gecollecteerd wordt. Klik hier voor een beknopte 'gedrukte' handleiding en hier voor meer informatie over Givt (Givt website).