Thuis meevieren

Online kerkdiensten

Onze kerkdiensten en die van andere kerken zijn ook via internet te beluisteren via www.kerkomroep.nl.
Dit kan zowel als een directe uitzending ’s zondags, als wel op een later zelf gekozen moment tot circa vijf weken na directe uitzending.

Kerktelefoon

De algemene contactpersoon voor de kerktelefoon is mevr. Els Drost.
Voor het melden van storingen kunt u terecht bij dhr. Johan Mulder.