College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters, bestaande uit 5 ouderling-kerkrentmeesters, 3 kerkrentmeesters en een notulist is door de kerkenraad belast met de zorg voor de materiële zaken van de kerkelijke organisatie, zodat de opbouw van een levende en actieve gemeente mogelijk is. Om hieraan te kunnen voldoen, voert het college van kerkrentmeesters het beheer over de onroerende zaken van de gemeente en de financiën en ziet er tevens op toe dat goede arbeidsvoorwaarden voor de bezoldigde werknemers gewaarborgd zijn, dit in overeenstemming met de geldende regelingen uit de kerkorde.


Het college van kerkrentmeesters bestaat uit:

Voorzitter
    Dhr. Harm Potze

Secretaris
    Mevr. Miny Lohuis-Hekman

Penningmeester
    Vacant

Leden
    Dhr. Bernard Habers
    Mevr. Els Drost
    Dhr. Wim Lennips
    Henk van de Belt

Notulist
    Mevr. Rijanne Runhaar


Nauw betrokken bij het college van kerkrentmeesters, maar geen lid, zijn:

Coördinator van de assistent-kerkrentmeesters
    Dhr. Gerco Zweers

Coördinator van de commissie Beeld en Geluid
    Mevr. Gea Hulzebosch-Odink

Archivarissen
 
    


De contactgegevens van de bovenstaande personen vindt u hier.