Het doel van de commissie is de gemeente zich ervan bewust te laten zijn dat wij als kerk niet op een eiland leven, maar dat wij midden in de wereld staan.
 

Zendingscommissie

De zendingscommissie is een hulpcommissie van de kerkenraad. Het doel van de commissie is de gemeente zich ervan bewust te laten zijn dat wij als kerk niet op een eiland leven, maar dat wij midden in de wereld staan. In bijna alle landen zijn er christelijke kerken. Soms maar heel kleine, maar toch. Meestal is er, volgens de wet,  vrijheid  van godsdienst.  In de praktijk is dat dikwijls anders.
In veel landen zijn onze medegelovigen niet zo bevoorrecht als wij. Wij kunnen in alle vrijheid het geloof in Jezus Christus belijden. Voor ons heeft het geen consequenties als we christen zijn. Dat geeft ons een grote mate  van bewogenheid met onze minder bevoorrechte medegelovigen en ook voor de mensen die omwille van hun overtuiging door de maatschappij waarbinnen zij leven worden gediscrimineerd.
In woord,  gebed en daad betuigen we onze solidariteit met onze medegelovigen in landen waarin het moeilijk is om aan het geloof in Jezus Christus gestalte te geven.

De zendingscommissie bestaat uit 7 leden. Minimaal 4  x per jaar komt zij bijeen. Dan worden activiteiten besproken. Die activiteiten zijn:   

  • het organiseren en uitvoeren van de zendingsdienst in november
  • het opstellen van een pinkstergroet voor onze gemeente (vanaf 2020 in samenwerking met de locale Vrijgemaakte Kerk)
  • Het versturen , namens onze gemeente, van groeten naar mensen die elders in de wereld werken in dienst van de gemeente van Jezus Christus
  • het inzamelen van aanzichtkaarten, postzegels, mobiele telefoontjes, buitenlands geld en verlopen Nederlands geld

De zendingscommissie heeft de volgende leden

Voorzitter
   Dhr. Hendrie Heijink

Secretaris
   Mevr. Gery Jager

Penningmeester
   Dhr. Berend Wilpshaar

Leden
   Mevr. Herma Nijmeijer-van den Berg
   Mevr. Henny Matel
   Dhr. Cees Schipper
   Mevr. Hermien Bouwhuis-Nijmeijer (namens de diaconie)


De contactgegevens van de bovenstaande personen vindt u hier.