De evangelisatiecommissie stelt zich ten doel om het evangelie onder aandacht van de mensen te brengen.
 

Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie stelt zich ten doel om het evangelie onder aandacht van de mensen te brengen. Het evangeliseren gebeurt vooral door mensen in de gemeente op verschillende manieren in aanraking met het evangelie te brengen. Hierdoor willen we bereiken dat de mensen makkelijker de boodschap van het woord willen en kunnen begrijpen en dit uit te dragen aan anderen binnen en buiten de gemeente. Verder moeten de diensten een lage drempel hebben, eventueel gericht op een bepaalde doelgroep binnen onze gemeente.

 

De commissie heeft als taakstelling het organiseren van een aantal bijzondere diensten, waaronder:

  • voorjaarsdienst (datum volgens preekrooster)
  • dauwtrappen voor aanvang van de kerkdienst op Hemelvaartsdag
  • openlucht Pinksterdienst
  • tentdienst als afsluiting van de feestweek
  • najaarsdienst (datum volgens preekrooster)
  • kerstnachtdienst
  • Laardienst ( dienst samen met onze Duitse buren uit Laar)

 

De evangelisatiecommissie heeft de volgende leden

  

Voorzitter
     Mevr. Jennie Bakker-Nijeboer

 

Secretaris
     Mevr. Francisca Klement

 

Penningmeester
     Dhr. Jan Aalderink

 

Leden
     Mevr. Hannie Vinke
     Mevr. Bertha Hagedoorn-Bolks
     Dhr.
Gerrit van Faassen
     Dhr. Wim Lennips


De contactgegevens van de bovenstaande personen vindt u hier.