Collectes

 

In vrijwel elke dienst van de PG Gramsbergen wordt gecollecteerd.
De opbrengst van de verschillende collectes wordt voor verschillende doelen gebruikt, zoals de diaconie en het onderhoud van de kerkgebouwen.
 

Doelen van de diaconale collectes

De diaconie gebruikt de giften voor verschillende doelen: doelen in Gramsbergen, projecten die zijn opgestart door inwoners van Gramsbergen, doelen in de omgeving van Gramsbergen en tenslotte voor landelijke doelen die dichtbij ons staan. 

Een paar praktische voorbeelden:

  • Binder Inn maaltijden - Voedselbank
  • Jaarlijkse kerstbakjes voor onze ouderen - KWF kankerbestrijding( Alpe d’HuZez).
  • Wijksteunpunt Welgelegen - De Zonnebloem
  • Buddyproject Hardenberg - Vechtgenotenhuis/ Hospice H.berg

Daarnaast worden de onderstaande organisaties extra financieel ondersteund:

  • Stichting Hope and Dreams ( The Home of Hope and Dreams Oeganda, Gini Pullen) 
  • Sri Lanka hulp Wim Kramer
  • Stichting ALS 
  • Leger des Heils

Ook wordt af en toe individuele hulp verleend in de vorm van “stille hulp”.

Alle inkomsten van deze collectes worden ook weer uitgegeven. Dat is verplicht vanwege de ANBI status.

Daarom beveelt de Diaconie ook de “gewone” diaconale collectes van harte bij u aan!