Collectes

 

Collecte 26 januari

Sirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen

Sirkelslag Kleiner.jpg

Sirkelslag Young is een online spel van JOP, Jong Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen door heel Nederland spelen. Jongeren voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Naast Sirkelslag YOUNG, voor jongeren van 12 tot 16 jaar, ontwikkelt JOP ook ieder jaar een kant-en- klaar Sirkelslagprogramma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag KIDS. 
Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.  
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank! Diaconie.