Pastoraat

Omzien naar elkaar

Wat is het goed als er een plek is om met elkaar te delen wat je denkt en wat je voelt, wat je gelooft en wat je hoopt, wat je lastig vindt en waar je vreugde uit putten kan!
Als gemeente van Jezus Christus hopen we dat hier in Gramsbergen de Protestantse Gemeente zo’n plek mag zijn. En we zíen gelukkig ook dat mensen onderling elkaar een luisterend oor bieden, of een schouder waarop je mag steunen. We zien dat mensen elkaar – om de vergelijking door te trekken – zo tot een hand en een voet mogen zijn.
Naast dit spontane onderlinge ‘omzien naar elkaar’ zijn er in onze gemeente ook andere vormen van betrokkenheid op elkaar. Het georganiseerde bezoekwerk is zo’n vorm. Dit heet ook wel ‘pastoraat.’ Daarin zit het woord ‘pastor’, Latijn voor ‘herder.’ Pastorale gesprekken zijn dus ontmoetingen met een ‘herder’ in de gemeente, iemand bij wie je in vertrouwen je hart mag luchten of uitstorten. De predikant kan zo iemand zijn, maar in de gemeente zijn er ook kerkelijk werkers, diakenen en pastorale bezoekers met wie u in gesprek kunt gaan. U kunt via de contactpersonen uit uw wijk of straat een beroep doen op het pastoraat, maar u kunt ook rechtstreeks de pastoraal bezoeker, ouderling of predikant/pastor benaderen (zie beneden).
Alle personen betrokken bij het pastoraat hebben een geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat u kunt delen wat u op het hart heeft, en u erop mag vertrouwen dat wat u zegt binnen vier muren blijft. U mag hem of haar ook vragen, om dat wat besproken is samen in gebed bij God te brengen. Zo willen we naar elkaar luisteren en goede woorden vinden om te spreken, in het geloof dat God ons op elkaars weg brengt!

 

Direct iemand spreken?

Klik hier om te zien wie van de pastoraatsmedewerkers aanspreekpunt zijn voor uw straat.

 

Organisatie

Het pastoraat is georganiseerd in vijf wijken. Elke wijk heeft een pastor en een of twee wijkhoofden die verantwoordelijk zijn voor de organisatorische zaken.
Iedere wijk is onderverdeeld in wijkteams, met daarin een of meer pastoraal bezoekers, diakenen en contactpersonen. Onder elke wijk (behalve het Ouderenpastoraat) vallen enkele tientallen straten. Deze staan hieronder vermeld. Soms heeft een straat meer dan één contactpersoon. Zoek daarom altijd in het stratenoverzicht uw pastor, diaken en contactpersoon op als u iemand wilt spreken.

 

Wijken

Centrum Noord [CN]

Wijkhoofd Mevr. Marja Stoeten
Wijkhoofd Mevr. Geke Nijmeijer
Pastor Ds. Arthur Broekman

Straten: Acaciastraat, Bezantijnenplein, Bezantijnenstraat, Binder, Boomhofstraat, Burgemeester Baron van Voerst van Lyndenstraat, Burgemeester van Riemsdijkstraat, Dahlenburg, Drostenstraat, Goordijk, Goudenregenstraat, Gramsbergerhof, Hattemattestraat, Havezathestraat, Kerkepad, Kruisstraat, Meiboomsplein, Oostermaat, Oudestraat, Stationsstraat, Voorstraat

Centrum Zuid [CZ]

Wijkhoofd Mevr. Geke Smit-Vinke
Pastor Vacant

Straten:  Bouwhuishoekje,  Broekbos,  Diepen Goor,  Dobberije,  Garsten,  Gerberskamp,  Geurne,  Hofkamp,  Hoge Esch,  Kieskamp,  Korte Waand,  Lage Gaarden,  Lange Waand,  Leemkoele,  Lhee,  Loozermars-Noord,  Loozermars-Zuid,  Mars,  Maten,  Molengaarden,  Ooster Esch,  Osseweide,  Schakel,  Spijk,  Telgte,  Tieberije,  Valkerij,  Weiden

Buitengebied West [BW]

Wijkhoofd Mevr. Ria de Wilde-Hulzebosch
Pastor Ds. Arthur Broekman

Straten: Aner Haarweg, Anereschweg, Anerveenseweg, Berkte Rondweg, Boterbloem, Engbersweg, Engeland, Haarweg, Handellaan, Holthonerwega, Houtstekweg, Keizersteeg, Keukenweg, Kiefte Haarweg, Kleinebuulsdijk, Korte Slagenweg, Lösterwet, Marsweg, Matenweg, Melenbergweg, Nieuwlandweg, Pothofweg, Revensweg, Schansweg, Scheidslootweg, Slagenweg, Steeghe, Tilster, Timmerweg, Vaart, Veldkamp, Verbindingsweg, Verlengde Stuwdijk, Vliermansweg

Buitengebied Oost [BO]

Wijkhoofd Mevr. Henriette Vinke
Pastor Vacant

Straten: , Anerdijk, Anerweerdweg, Boslaan, Broekdijk, Burgerkamp, Coevorderweg, Dennendijk, Doorbraakweg,  De Esch, Haandrik, Hardenbergerweg, Holthemereschweg, Hooge Holt, Hooiweg, Kanaaldijk-Oost, Kanaaldijk-West, Kerkenkastweg, Kilseweg, Klooster, Kooiweg, Lambertsdijk, Loozerweg, Meene, Meester Brasweg, Oldenhof, Poffersweg, Rondweg, Schooldijk, Slingenbergweg, Steenmaat, Veldingerveldweg, Vilsterborg, Westeindigerdijk, Winckelmaat, Zwolseweg

Let OP! Voor de straten: Anerdijk, De Oldenhof, De Esch, Hardenbergerweg, Kanaaldijk-West en Meester Brasweg is de pastor: Ds Arthur Broekman.
                   De overige straten hebben als pastor: vacant

Ouderenpastoraat [OP]

Wijkhoofd Mevr. Berta Horsman-v.d. Berg
Pastor Vacant/Ds. Arthur Broekman

Straten/zorgcentra: Gramsberger State, 't Weerdje, 't Welgelegen, De Voorde (Coevorden)

De telefoonnummers en e-mailadressen van de bovenstaande personen vindt u hier.