Rekeningnummers

Protestantse Gemeente te Gramsbergen, inzake kerkbeheer
     Rekeningnummer: NL16 RABO 0322 7384 58

Protestantse Gemeente te Gramsbergen, inzake solidariteitskas
     Rekeningnummer: NL57 RABO 0147 7218 81

Protestantse Gemeente te Gramsbergen, inzake collectemunten
     Rekeningnummer: NL75 RABO 0312 9120 72

Protestantse Gemeente te Gramsbergen, inzake diaconie
     Rekeningnummer: NL72 RABO 0112 0716 86

Protestantse Gemeente te Gramsbergen, inzake zendingscommissie
     Rekeningnummer: NL68 RABO 0322 7560 49

Protestantse Gemeente te Gramsbergen, inzake jeugdraad
     Rekeningnummer: NL07 RABO 0322 7389 11

Protestantse Gemeente te Gramsbergen, inzake evangelisatiecommissie
     Rekeningnummer: NL13 RABO 0322 7036 89