Website

Doel en inhoud

Deze website is bedoeld voor leden van de Protestantse Gemeente Gramsbergen én voor anderen die belangstelling hebben voor de gemeente.
De informatie op de website heeft daarom betrekking op zaken die direct de gemeente betreffen of die van belang zijn voor de leden van de gemeente.
De webmaster probeert de website zo actueel mogelijk te houden en de homepage zo aantrekkelijk mogelijk. Dat kan echter niet zonder de hulp van onze leden.
Ik roep daarom iedereen op die een bijdrage kan leveren (wijzigingen, aankondigingen van gemeenteactiviteiten, foto's en verslagen daarvan, etc.) op te sturen naar webmaster@pggramsbergen.nl. Als u geen antwoord krijgt, stuur dan uw mailtje ook nog naar webmpgg@gmail.com.
De webmaster behoudt zich het recht voor kopij te weigeren als hij van mening is dat deze niet past binnen de website.
 

Privacy

De PG Gramsbergen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Klik hier om een korte privacyverklaring te bekijken over de website.
Klik hier om de algemene privacyverklaring van de PG Gramsbergen te bekijken of te downloaden.
 

Vragen en antwoorden

Naast het uiterlijk is vooral de plaats waar informatie staat soms anders dan op de oude website. Nieuws, bijvoorbeeld, staat nu op de homepage, met vaak een doorverwijzing naar een andere pagina. De pagina Contact bevat nu nog uitsluitend contactgegevens van personen. Gegevens over het pastoraat staan nu onder Praten en Bidden. Het preekrooster staat echter nog steeds onder Preekrooster. De nieuwe website bevat wel (vrijwel) alle informatie die ook op de oude te vinden was, dus neem vooral een kijkje op diverse pagina's. En neem contact op met de webmaster als u inhoud toegevoegd of veranderd wilt hebben.

Op de computer: de meeste browsers hebben toetscombinaties waarmee u de gehele pagina groter of kleiner kunt maken. In Google Chrome bijvoorbeeld de Windows-toets tegelijk met de min (kleiner) of de plus-toets (groter). Raadpleeg eventueel de handleiding van de browser die u gebruikt.

Op telefoon of tablet: vaak kunt u met twee of meer vingers het beeld in- of uitzoomen. Dit verschilt per telefoon of tablet. Raadpleeg de handleiding of zoek op het internet hoe dit kan bij uw telefoon/tablet.

Gebruik het zoekvak op de homepage. Typ wat u zoekt in het veld en klik op ZOEK. Op de Zoekresultaten pagina ziet u dan alle pagina’s waar uw zoekterm voorkomt. Klik op de titel van een pagina om naar die pagina te gaan. Als u een persoon zoekt, kunt u het beste meteen naar de Contact pagina gaan. Op alle pagina’s van een website kunt u zoeken m.b.v. de zoekfunctie van uw browser, die meestal met de toetscombinatie Control+f tevoorschijn komt. Raadpleeg eventueel de handleiding van de browser die u gebruikt.

Voor gegevens over het pastoraat kunt u kijken op de pagina's Praten en Bidden (voor uitleg over de doelstellingen en organisatie) en Pastoraat (als u wilt weten wie er voor uw straat verantwoordelijk zijn voor het pastoraat).

De namen van alle leden die actief zijn binnen de PG Gramsbergen staan op de Contact pagina, met hun functie(s), telefoonnummer(s) en soms ook e-mailadres(sen). Kijk op deze pagina of gebruik de zoekfunctie van de website (op de Homepage) of uw browser.

Als u vindt dat er informatie ontbreekt op de website, neem dan bij voorkeur contact op met de persoon of geleding die deze informatie zou moeten aanleveren. Bijvoorbeeld de secretaris van de diaconie als het gaat om iets dat met de diaconie te maken heeft of met de secretaris van de kerkrentmeesters als het gaat om geld- of gebouwzaken. Vraag hen om dat vervolgens door te geven aan de webmaster.

Als er iets niet goed werkt en u weet (bijna) zeker dat het ligt aan de website zelf en niet aan uw browser of computer, neem dan contact op met de webmaster. Beschrijf het probleem zo duidelijk mogelijk in uw e-mail.

Rode tekst geeft een link naar een andere pagina aan. Als u op de rode tekst klikt, gaat u naar die pagina.

Als u geen plaatjes ziet maar alleen een symbooltje en wat een naam van een plaatje lijkt, is de beveiliging van uw browser misschien te streng. Om dit te verhelpen, moet u misschien iets veranderen aan de instellingen van uw browser. U kunt ook proberen de browser cache leeg te maken. Zie hiervoor de handleiding van uw browser.