Diaconie

‘Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is’
'Wat u gedaan hebt aan een van de minste van mijn broeders ...'
Jezus deed het ons voor: mensen in nood helpen.
En Hij vraagt van ons om hetzelfde te doen. Uit liefde tot en in navolging van Hem. Wij noemen dit diaconaat.

Wij omschrijven diaconaat als dienst vanuit de liefde van Christus aan elkaar en aan allen opdat in de gezindheid en in de structuur van gemeente en samenleving het koningschap van Christus gestalte krijgt.
Dit diaconaat krijgt vorm in de eigen kerkelijke gemeenschap, maar ook daarbuiten.
In dit alles hebben de diakenen van de gemeente een speciale taak. Namelijk om de gemeente toe te rusten tot dit diaconale werk en dat werk te coördineren en te stimuleren.


Adres
   Diaconie Protestantse Gemeente Gramsbergen
   Boomhofstraat 5
   7783 An Gramsbergen


Voorzitter
   Mevr. Hermien Bakhuis
 

Secretaris
   Mevr. Géa Hekman

Penningmeester
   Mevr. Jolanda Withaar

Diakenen
   Dhr. Erik Nijmeijer
   Dhr. Gerrit-Jan Vinke
   Mevr. Franciska Klement
   Mevr. Jennie Meesters-Kroeze
   Dhr. Henk Waterink

Assistent-diakenen
   Dhr. Johan van Faassen
   Mevr. Hermien Bouwhuis-Nijmeijer
   Dhr. Alfred Richterink
   Mevr. Jeannet Withaar-Marissen
   Mevr. Gerry Salomons-Ramaker
   Mevr. Jeanet Westerman
   Dhr. Herman Westerman
   Dhr Albert Hogenberg
   Mevr. Ina Hogenberg

De telefoonnummers en eventuele e-mailadressen van de bovenstaande personen vindt u hier.