Kerkblad

Het Kerkblad verschijnt 10 maal per jaar.

 

Planning kerkblad 2021-begin 2022
 

Sluitingsdatum kopij                  Verschijningsdatum Zondagen van het betreffende kerkblad                     
     
5 januari 20 januari  24 januari-14 februari (4 zondagen)
     
2 februari 17 februari 21 februari-21 maart (5 zondagen)
     
9 maart 24 maart 28 maart-9 mei (7 zondagen + Pasen)
     
27 april 12 mei 16 mei-27 juni (7 zondagen + Pinksteren)
     
15 juni 30 juni 4 juli-22 augustus (8 zondagen)
     
10 augustus 25 augustus 29 augustus-26 september (5 zondagen)
     
14 september 29 september 3 oktober-7 november (6 zondagen)
     
26 oktober 10 november 14 november-12 december (5 zondagen)
     
30 november 15 december 20 december 2020-23 januari 2022 (6 zondagen + Kerst)
     
     
Goede Vrijdag 2 april  
Pasen 4-5 april  
Hemelvaartdag 13 mei  
Pinksteren 23-24 mei  
Kerst 25-26 december  
     
Bouwvakvakantie 25 juli-15 augustus