Kerkblad

Het Kerkblad verschijnt 9 maal in 2022.

 

Planning kerkblad 2022-begin 2023
 

Sluitingsdatum kopij                  Verschijningsdatum Zondagen van het betreffende kerkblad                     
     
11 januari 26 januari  30 januari-27 februari (5 zondagen)
     
15 februari 2 maart 6 maart-3 april (5 zondagen)
     
22 maart 6 april 10 april-15 mei (6 zondagen, incl.  Pasen)
     
3 mei 18 mei 22 mei-3 juli (7 zondagen, incl. Pinksteren)
     
21 juni 6 juli 10 juli-21 augustus (7 zondagen)
     
9 augustus 24 augustus 28 augustus-25 september (5 zondagen)
     
13 september 28 september 2 oktober-30 oktober (5 zondagen)
     
18 oktober 2 november 6 november-11 december (6 zondagen)
     
29 november 14 december 18 december 2021-22 januari 2023 (6 zondagen, incl. Kerst)
     
     
Goede Vrijdag 15 april  
Pasen 17-18 april  
Hemelvaartdag 26 mei  
Pinksteren 5-6 juni  
Kerst 25-26 december  
     
Bouwvakvakantie 1-19 augustus  

 

Test Word