Moderamen

Het Moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de Kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen zijn aangewezen, en verder, onder verantwoording van de Kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die spoed hebben. 
Het Moderamen heeft dus feitelijk geen bevoegdheid tot het nemen van besluiten. In spoedeisende gevallen kan het Moderamen eigenstandig beslissingen nemen. Daarover wordt achteraf verantwoording afgelegd aan de Kerkenraad. Verder wordt alleen de agenda van de Kerkenraad opgesteld.

Het Moderamen heeft de volgende leden:

Voorzitter
    Mevr. Hannie Kwant-van der Hulst

Scriba
    Dhr. Henry Wilpshaar

Voorzitter diaconie
    Mevr. Hermien Bakhuis

Voorzitter college van kerkrentmeesters
    Dhr. Arie Noorlander

Secretaris college van kerkrentmeesters
    Mevr. Miny Lohuis-Hekman

Predikant
    Ds. Hetty Boersma


De contactgegevens van de bovenstaande personen vindt u hier.