Moderamen

Het Moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de Kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen zijn aangewezen, en verder, onder verantwoording van de Kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die spoed hebben. 
Het Moderamen heeft dus feitelijk geen bevoegdheid tot het nemen van besluiten. In spoedeisende gevallen kan het Moderamen eigenstandig beslissingen nemen. Daarover wordt achteraf verantwoording afgelegd aan de Kerkenraad. Verder wordt alleen de agenda van de Kerkenraad opgesteld.

Het Moderamen heeft de volgende leden:

Voorzitter (interim)
    Dhr. Max Bakhuis

Scriba
    Dhr. Henry Wilpshaar

Namens de diaconie
    Mevr. Géa Hekman

Namens het college van kerkrentmeesters
    Dhr. Harm Potze

Namens de jeugdraad
Janieke Bosscher

Predikanten
    
    Ds. Arthur Broekman


De contactgegevens van de bovenstaande personen vindt u hier.