Predikanten

Ds. Hetty Boersma

Hetty 01 groter.jpg

 

Ds. Arthur Broekman

Arthur (klein).jpg

 
 

Na ruim tien jaar als journalist te hebben gewerkt en parallel daaraan theologie te hebben gestudeerd, ben ik op 34-jarige leeftijd predikant geworden. Ik ben vijf jaar dominee geweest in Sint Pancras (Noord-Holland) en tien jaar in Hoogeveen. Sinds maart 2018 bewoon ik samen met mijn man Paul de pastorie bij de Boomhofkerk.

Centraal in mijn werk staat Gods wonderlijke liefde, die soms zo goed te voelen en te begrijpen is, maar soms ook niet. Aan de randen van ons leven,  dat wil zeggen bij geboorte en sterven, dringt Gods aanwezigheid of juist de vraag naar God zich vaak onmiskenbaar aan ons op. Maar wanneer we vol in het leven staan, druk zijn met werk en gezin, moeten we er meer ons best voor doen. En toch zoekt Gods liefde ons ook dan. We worden erdoor geraakt, verlangen ernaar. We vinden. We zoeken. We twijfelen.

Bij dit alles wil ik graag met u optrekken. Ik ga voor in de eredienst en in rouw-, trouw- en doopdiensten. Ik luister naar uw verhaal, wandel een eindje met u mee of kom naast u zitten als u ziek bent of met vragen zit. Samen zoeken we naar troost en heling, naar sporen van God in uw leven. Ik begeleid groepsgesprekken over geloof en alles wat we zoal meemaken, denk mee met de jongerenwerkers, geef catechese, bedenk nieuwe vormen van vieren. Verder ben ik bezig met het schrijven van artikelen voor kerkblad en website, ondersteun ik de vele vrijwilligers in onze gemeenschap en maak ik onderdeel uit van de kerkenraad.

Het belangrijkste bij dit alles is voor mij de verbinding met God en met elkaar. Ook als het niet vanzelfsprekend lijkt.

In mijn vrije tijd wandel ik graag en houd ik van documentaires, films en detectives op tv. Ook leer ik graag steeds wat bij.

U kunt me altijd bellen of mailen voor een gesprek. Mijn pastorale wijken zijn grofweg de straten ten zuiden van De Oostermaat en ten oosten van Gramsbergen. Dat zijn de straten die in het pastoraatsoverzicht aangeduid worden met de letters CZ en BO.

Ds. Hetty Boersma, telefoon: 0524-300522, e-mail: domineehetty@gmail.com.

 

 

 

 

Mijn naam is Arthur Broekman. Ik ben geboren in 1973 in Zwolle, terwijl mijn ouders woonden in Westenholte. Lang heb ik daar niet gewoond. Mijn vader werkte bij de belastingdienst, en kreeg al snel standplaats Leiden. Wij woonden toen in Zoeterwoude. Daar is mijn enige broer geboren.

Na mijn kleutertijd zijn we verhuisd naar Brummen onder Zutphen. Hier heb ik een groot deel van mijn lagere school tijd doorlopen. Mijn vader werkte toen in Arnhem, maar we wilden weer in de buurt wonen bij onze familie. Toen ik een jaar of tien was verhuisden we naar Zwartsluis, waar mijn familie van moeders kant vandaan kwam. Mijn grootvader was daar jarenlang de ouderwetse veldwachter geweest.

Hier kwam ik terecht op wat destijds grootste zondagschool van Nederland was. Deze werd met strakke hand geleid door een tante van mij. Hele generaties kinderen zijn door mijn tante in aanraking gekomen met het geloof. Ik moet zeggen dat daar nog steeds veel van is blijven hangen. De verhalen uit de Bijbel speelden in de achtertuin. Als je naar het Zwartewater keek, dan voelde je je als een Israëliet die voor de Jordaan stond. Ik heb daar geleerd hoe Bijbelverhalen je verbeelding kunnen stimuleren.

Daar in Zwartsluis ging ik ook naar het mavo en later naar de havo in Meppel. In die periode begon ik ook fanatiek klarinet te spelen bij muziekvereniging ‘Voortwaarts’ uit Zwartsluis. Daarnaast ging ik  trouw naar de catechisaties. Het geloofsgesprek heeft mij altijd getrokken. Ik kan niet zeggen dat ik daar ooit teleurgesteld vandaan ben gekomen.

Na mijn periode op het voortgezet onderwijs, ben ik geschiedenis gaan studeren in Zwolle aan de lerarenopleiding op Windesheim. Geschiedenis was en is mijn vak en mijn afwijking. De cijfers voor geschiedenis en in iets mindere mate die van godsdienst sprongen er altijd uit. Het was ook de bedoeling dat ik voor de klas zou staan.

Toch liep dat anders. Al tijdens de studie geschiedenis kwam de belangstelling te liggen bij kerkgeschiedenis. Ik zag hoe in Zwartsluis het denken en het doen van de mensen sterk was beïnvloed door het christelijk geloof. Ik moest erkennen dat die geschiedenis ook dwars door mij heen liep. Het werd tijd om dit andere verhaal te vertellen.

Ik ging als hervormde jongen studeren in Kampen. Dit was in de buurt, en waarom zou je ver weg gaan als er een goede universiteit om de hoek staat? Ik heb daar een hele goede tijd gehad. Ik zeg dan ook met enige trots dat ik een Kamper theoloog ben. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd in de kerkgeschiedenis bij Gert van Klinken en heb ik nog een eerstegraads akte gehaald als docent godsdienst.

Daarna kwam ik in 2005 in Ingen terecht in de Betuwe. Hier mocht ik mijn eerste stapjes maken in het predikantschap. Daarnaast was ik veelvuldig betrokken bij het dorpsleven. Ik speelde daar bij de harmonie en deed mee met het fruitcorso.

In 2011 klopte Zuidwolde bij mij aan. Het was een mooie gelegenheid om weer naar het noorden te trekken. Het voelde ook als een beetje thuiskomen. Ik ben in die periode mijn vrouw Geertje tegengekomen en ben daar in de kerk getrouwd waar mijn overgrootouders ook elkaar het jawoord hebben gegeven.

Na tien jaar in Zuidwolde te hebben gestaan, kwam er de roep uit Gramsbergen. Het was goed, en de nieuwe uitdaging sprak mij aan. Collega Hetty Boersma kende ik nog uit Hoogeveen en haar aanwezigheid was een extra motivatie om over te komen. Ik hoop en bid dat we als predikantenteam u mogen dienen in het licht van het evangelie.
 
Ds. A.B. Broekman, telefoon: 0524-300 639 / 06 14045344, e-mail: a.b.broekman@gmail.com.