Kerkelijk bureau

De contactpersonen van het kerkelijk bureau zijn:

Dhr. René Heerkes

Dhr. Jelle Kardijk