Soorten diensten

Binnen de Protestantse Gemeente Gramsbergen worden verschillende erediensten gevierd.

 

Ochtenddienst

Samen zingen, bidden, klagen en juichen. Samen stil zijn en luisteren naar dat wat God ons via de Bijbel wil zeggen. In de eredienst worden we bevestigd én verrast, getroost én uitgedaagd. De brandende Paaskaars, symbool van Jezus Christus die uit de dood is opgestaan, staat in ons midden. Hij is het ijkpunt bij alles wat we doen. Kinderen kunnen tijdens de preek naar de nevendienst. Gemeente en gasten zingen meestal uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, soms ook uit andere bundels. Het liedboekkoor helpt ons af en toe met de samenzang. Drie keer per jaar heeft de ochtenddienst een extra swingend en creatief karakter. We zingen dan vaak uit de Opwekkingsbundels. Ook is er een band of koor. Een paar keer per jaar krijgen kinderen extra veel aandacht en wordt de dienst voorbereid door de kinderdienstcommissie. De ochtenddienst begint  om 10.00 uur.


Avonddienst

De reguliere avonddienst is een ingetogen viering waarin de Bijbel centraal staat. Er zijn ook regelmatig avonddiensten met een bijzonder karakter: de zangdiensten en de 2 of 3 meetings (zie hieronder). De avonddienst begint altijd om 19.00 uur.
Bij speciale avonddiensten of avondwakes kan een afwijkende tijd gelden. Kijk hiervoor altijd onder het kopje: Diensten komende week op de Homepage of het Preekrooster.


Zangdienst


 


2 of 3-dienst


 


TOZ-dienst

TOZ-dienst (kleiner).jpg

TOZ = Tieners op Zondag. Iedereen die op het voorgezet onderwijs zit is welkom. We ontmoeten elkaar elke vierde zondag van de maand in De Meiboom. We willen graag dat je een kwartier voor het begin van de kerkdienst aanwezig bent. Als we dan om vijf voor tien zien dat we met te weinig zijn om er iets leuks van te maken, dan gaan we samen naar de kerk.
We zijn geen kindernevendienst, we zijn geen E-meeting, wij houden geen kerkdienst. Wat doen we dan wel? Een beetje van alles en een beetje van onszelf.  We zoeken naar een mooie mix van God, Bijbel, en wat ons in de wereld bezighoudt. De eerste bedenken wij helemaal zelf, en daarna zijn jullie ideeën ook van harte welkom!

 


Sing en swing dienst

Een Kerkdienst gewoon te saai of te ingewikkeld? Dan is een “Sing & Swing “ dienst echt iets voor jou. En weet je….soms is het anders dan je verwacht! Laat je verrassen en kom naar de Boomhofkerk! In deze vlotte swingende diensten, staat het woord van God centraal  en mogen we samen beleven dat fijn is om samen ons geloof te vieren. Tijdens de voorbereidingen  zoeken we naar een aansprekend, liefst actueel thema. Een thema wat past in de belevingswereld van de jeugd en de jeugdige oudere. Tijdens de dienst wordt er veel gebruik gemaakt van filmpjes en beelden via de beamer en is er een leuke groep/band aanwezig die zorgt voor een vrolijke ontspannen sfeer. de sing en swing diensten worden 3x per jaar georganiseerd.


Ukkepukdienst  

Sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar, dat is het doel van ukkepukdienst. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal en zingen veel liedjes (op bekende peutermelodieën). Met deze vieringen maken jonge kinderen op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten. De diensten vinden ongeveer 2x per jaar plaats. Het is van 11.30 tot 12.15 in de Vlaswiek.


Kerk en schooldienst

Twee keer per jaar is er een dienst die samen met één van de twee christelijke scholen wordt voorbereid; afwisselend zijn De Spren-El en de Akker aan de beurt. De voorganger, de juffen en de kinderen kiezen een thema, en bereiden dit op school verder voor. Een wervelende, creatieve dienst waarin kinderen een grote rol spelen en de verbinding tussen school en kerk wordt gelegd.


E-meeting

Elke tweede zondag van de maand om 10.00  uur is er een E-meeting met uitzondering van de maanden juli, augustus en september. De E-meetings vinden plaats in het Kerkelijk Centrum De Vlaswiek. Instagram, twitter, whatsapp. Allemaal communicatiemiddelen die steeds meer worden gebruikt. Maar waar ontmoet je elkaar nog echt?

Ben jij van mening dat de kerk een plaats van ontmoeting is waar je respect hebt voor elkaar en waar je op een ontspannende manier met alledaagse zaken in relatie met het geloof de revue laat passeren, kom dan ook eens naar de E-meeting.

Waar staat dan de E in E-meeting voor? Dat kan van alles zijn! Het kan Eenvoud, Elkaar, Emotie zijn, maar ook Evangelie, Eerlijk en Electronisch. Waar het om gaat in de E-meeting is dat jong en oud plezier beleven aan het geloof, dat je elkaar in een ongedwongen sfeer kunt ontmoeten, dat je actief bent en dat je zelf een bijdrage kunt leveren. Onder het genot van een kop koffie, thee of een glas ranja gaan wij aan de slag met een onderwerp, bijvoorbeeld Zeef, Toverbal, Hagel, Deur, Spons of Oordoppen.

In de E-meeting gaan wij aan de slag met deze onderwerpen. Dit doen wij middels filmpjes, liederen, een korte overdenking en een activiteit. Alledaagse dingen die vanuit diverse invalshoeken worden belicht. Serieuze zaken worden afgewisseld met humoristische filmpjes en je mag zelf aan de slag!

Weet jij het nog niet of een E-meeting wat voor jou is? Kom gewoon een keertje langs. Jij bepaalt of jij het leuk vindt. Jij bent de sleutel! Daniël Lohues heeft daar een heel leuk liedje over met de tekst “Had ‘m zolf in de buze”.