Missie en organisatie

Missie

De Protestantse Gemeente Gramsbergen is een gemeente die gemeente wil zijn met Hart voor onze Heer, Hart voor elkaar en Hart voor de wereld.
Ons fundament ligt in het verkondigen van het evangelie zoals dit in de Bijbel staat. We willen open staan voor wat er in onze kerk, in ons dorp en in de wereld gebeurt. Dit mag een plaats krijgen in onze erediensten.
We willen zorgen voor elkaar, voor onze naaste, onze noaber, onze wereld. Zorgen, in de ruimste zin van het woord. Delen in de liefde en trouw die God ons wil bieden. We willen onze naaste deelgenoot maken van de prachtige wijngaard die God ons, zeker hier in het Groene Gramsbergen, heeft geschonken. We willen onze noaber niet voorlezen, maar vooral voorleven hoe wij elke dag mogen leven van Zijn genade.
We beseffen dat naast het papier van de Bijbel en de erediensten in onze gebouwen, onze naaste zich begeeft in een wereld die zich online en buiten onze gebouwen bevindt. Als we met deze naaste ons leven en ons evangelie willen delen, als we voor hem willen zorgen, dan zullen we zelf ook hieraan deel moeten nemen. Het is echter zaak dat we niet ‘blind’ in deze wereld stappen maar goed nadenken hoe we onze eigen identiteit niet in dit proces verliezen.

Uit: Beleidsplan PG Gramsbergen 2018-2021


 

Organisatie

De Protestantse Gemeente Gramsbergen telt ongeveer 2400 leden, verdeeld over ongeveer 1100 pastorale eenheden.

De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, die bestaat uit de predikant(en), ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Het dagelijks bestuur is in handen van het moderamen.  Een belangrijke rol is verder weggelegd voor het college van kerkrentmeesters, dat belast is met de zorg voor de materiële zaken van de kerkelijke organisatie. Administratieve ondersteuning wordt geleverd door het kerkelijk bureau.