Tijd geven

Leden van de gemeente kunnen op allerlei manieren hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door lid te worden van een of meer van de onderstaande ondersteunende commissies. Of door zitting te nemen in een van de bestuursorganen, zoals de kerkenraad, het moderamen of het college van kerkrentmeesters. Maar ook door mee te helpen de tuinen te onderhouden,  een stukje te schrijven in het Kerkblad, als hulpkoster van De Vlaswiek of door af en toe de kerk schoon te maken.