Ben je te gast in de buurt van Gramsbergen, je bent van harte welkom.
Na elke dienst is er koffiedrinken voor iedereen.

Zondag  25  februari
Sing- en Swingdienst

10.00 uur:
 Voorganger: ds. A.Broekman. Boomhofkerk
Organist: n.v.t. De kerkband speelt

19.00 uur:
Voorganger:  ds. A. Broekman
Organist: Harold Gossen

Welkom bij de Sing&Swingdienst
De vorige Sing&Swingdienst die in het teken stond van de Top2000 heeft ons een warm gevoel gegeven en heeft ervoor gezorgd dat we weer met veel enthousiasme een Sing&Swingdienst hebben voorbereid. We hopen dat we samen met jullie wederom kunnen genieten van herkenbare liederen, persoonlijke verhalen en dat we betekenis geven aan de liederen die we zingen en de Bijbelverhalen die we lezen. Voel je dus welkom om te komen naar de volgende Sing&Swingdienst op 25 februari om 10.00 uur in de Vlaswiekkerk. Voorafgaande aan de dienst is er koffie/thee/ranja en een lekkere versnapering. We staan tijdens deze muzikale dienst stil bij het thema ‘welkom’. De Kerkband zal de samenzang begeleiden. We hopen er samen met jullie weer een fijne dienst van te maken. Groetjes, de Sing&Swingdienstcommissie
 

Liturgie avonddienst:
Welkom en mededelingen. Ps. 139: 1 en 2. Votum en groet. Ps. 31: 1 en 3. Gebed. Weerklank lied 439: 1 en 3 .Schriftlezing Rom. 12:1-8. NLB lied 978: 1 en 4 Overdenking Gezang 78: 1 en 3 liedboek 1973. Dankgebed. Collecte. Ev 374: 1 en 3. Zegen. In deze dienst gaan we het hebben over een verandering. Een rups verandert in een vlinder als deze volwassen wordt. Als christen verander je ook. Je innerlijk richt zich als het goed is op God. Daardoor kom je ook als mens anders in het leven te staan.

Zondag 3 maart
3de zondag van de 40 dagen-tijd
10.00 uur:
Voorganger: Ds. H. Schaap
Organist: Gerrit Lennips
Kinderpaaskaars: Rosalynn Boonstra.
Kindernevendienst: Hennie Stegema
Oppasdienst: Lubien Hagedoorn

19.00 uur:
Voorganger: Ds. K.F.W. Borsje.
Organist: Gerrit Lennips

 

Collecte

Geven van contant geld of collectemunten kan nog steeds na de dienst, in de bakjes die klaarstaan bij de uitgang. Wilt u op een andere manier iets geven, dan kan dit digitaal via de Boomhofkerk app of de QR-code/link hieronder.

QRCode.png

Voor een gift aan de collectes van deze week, scan de QR-code hiernaast of klik op deze link. U betaalt met iDeal. Als u lid bent van de Boomhofkerk app, komt u automatisch in de app terecht en kunt u geven met uw saldo. Als u de app niet hebt, komt u op een website. Dan kunt u eenmalig geven.
De transactiekosten van eenmalige giften of het aanvullen van uw saldo in de app bedragen 29 cent per keer.


 

Problemen met de kerkomroep?


Geregeld komt ons ter ore dat niet iedereen alles van de dienst kan zien en horen. Men ontvangt bijvoorbeeld wel geluid, maar geen beeld. Daarom de volgende tips. Kijk de dienst later dan 10.00 uur. Dan is het minder druk op het internet waardoor er minder storingen zijn. U kunt de dienst ook, als hij al voorbij is, op uw eigen computer downloaden en vervolgens bekijken. Ook dan zijn er minder storingen.