Eerstvolgende diensten

Verscherpte regels kerkdiensten

De komende zondagen mogen er maar weer 30 mensen tegelijk in de dienst. U kunt zich opgeven voor de ochtenddienst bij het vertrouwde adres: Sina Veldsink, sinaveldsink@hotmail.com of (06) 15167999.
Voor de avonddienst is opgave niet nodig, maar ook hier geldt: slechts 30 aanwezigen. Wij vragen alle kerkgangers bij binnenkomst en bij het verlaten van de dienst een mondkapje te dragen. Dit is een verzoek, geen verplichting. Zit u in de bank, dan mag het kapje af. Uiteraard graag alleen komen als u geen klachten heeft. Hopelijk is dit een tijdelijke regeling en kunnen we snel weer met meer mensen in het gebouw. De dienst is altijd te volgen via de kerkomroep.


 

Collecte

Geven via de collectezak is nu weer mogelijk voor bezoekers. Wilt u op een andere manier iets geven, dan kan dit digitaal via de Givt app. U kunt deze installeren op uw smartphone vanuit Google Play of de App store. Klik hier voor een beknopte handleiding en hier voor meer informatie over Givt.


 

Zondag 29 november

Tweede Advent

Boomhofkerk
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Boersma
Organist: Harold Gossen

Stem
Op de tweede adventszondag gaat het over de stem, de stem van de roepende. Waar kunnen we die horen? In het Witte Huis of het Torentje van Rutte? Op YouTube of in de supermarkt? De Bijbel vertelt dat we voor de stem in de eerste plaats naar de woestijn moeten, dat wil zeggen naar de randen van de samenleving, naar de plekken dichtbij huis of juist ver weg waar het woest is en leeg, waar armoede is, eenzaamheid en pijn. Voor de stem moeten we naar het gebied dat vóór het beloofde land ligt. Want aan de andere kant van de Jordaan, in Bettanië - dat betekent ‘huis van de arme’ – dus daar waar je het niet verwacht, daar verheft iemand zijn stem, daar maakt God een nieuw begin. Lezingen: Jesaja 40,1-11 en Johannes 1, 19-28.

Orde van dienst
Welkom en mededelingen, Psalm 80 vers 1, groet bemoediging, Psalm 80 vers 6, gebed, kyriëlied 463 vers 1,6, 7 en 8, gebed bij de opening van de Schrift, Jesaja 40,1-11, Lied 439 vers 1, Johannes 1, 19-28, lied 439 vers 3, verkondiging, stilte, orgelspel, gezang 162 vers 1 en 3 (oude liedboek), Gedachtenis mevrouw Passies, Psalm 138 vers 4, gebeden, inzameling gaven, lied 438 vers 1, wegzending en zegen.

Collecte: Kerk in Actie - Kids in Actie

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld over en vertelt verhalen over kinderen ver weg. Kerk in Actie ontwikkelt bij de verhalen van Rainbow creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen, en daarmee de hele gemeente, op een speelse manier te betrekken bij diaconaat.
Klik hier voor de collecteflyer.
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kids in Actie.

 

 

Avonddienst

Boomhofkerk
Aanvang: 19.00 uur
Voorganger: Ds. G. Rohaan (Bergentheim)
Organist: Harold Gossen

In de avonddienst staat Psalm 85 centraal. Dat is een Psalm waarin het verlangen naar herstel van het volk van God wordt uitgesproken en uitgebeden. Als de Heer dezelfde is die Hij was, en het licht schijnt in de duisternis, dan mogen we ook als alles duister is een beroep doen op zijn goedheid en nabijheid!

Orde van dienst
Orgelspel, welkom, Muziek:439:1. Bemoediging en groet. Muziek 439:3 en 4, Gebed,  Muziek: 462:1,2,3 en 5. Schriftlezingen: psalm 85. Muziek: Psalm 85:1 en 4 via YouTube. Preek, Muziek: 1005:1,2 en 5. Geloofsbelijdenis(met de tekst van lied 344: ‘Wij geloven één voor één). Gebeden. Muziek:LvdK gez.125:1,2 en 5. Zegen en beaming.