Eerstvolgende diensten

De Protestantse Gemeente Gramsbergen viert elke zondag  twee of drie diensten. Eens in de veertien dagen is er een weeksluiting in Zorgcentrum 't Welgelegen. Uiteraard zijn er eveneens diensten op de kerkelijke feestdagen. Voor een uitleg over het soort dienst, ga naar deze pagina.

Ochtenddiensten

Tot september worden op zondag in de Boomhofkerk alleen ochtenddiensten gehouden. Deze beginnen om 9.30 uur  U dient zich van te voren op te geven voor een dienst bij Sina Veldsink, e-mail:  sinaveldsink@hotmail.com,  (06) 15 16 79 99. Er geldt geen maximum aantal bezoekers, maar we houden ons wel aan de regel van 1,5 afstand. Dit betekent concreet dat er niet meer dan ongeveer 75 mensen de dienst lijfelijk kunnen bijwonen.
 
Bescherm uzelf en elkaar: alleen degenen die bij binnenkomst aangewezen zijn, zingen mee! 
 
De diensten zijn uiteraard nog steeds via www.kerkomroep.nl beluisteren of bekijken. ​​​​​​ Ook later luisteren of kijken is mogelijk. Als u gebruik maakt van de kerktelefoon, moet u om 9.30 uur inschakelen. De dienst is via de kerktelefoon alleen live mee te maken. Soms komen de beelden van de kerkdienst (icoontje 'kijken >') pas iets na 9.30 uur beschikbaar, terwijl er al wel geluid is (icoontje 'luisteren >'). Als u wilt kijken, schakel dan iets later in. Als u wilt kijken en u krijgt alleen geluid en geen beeld, sluit dan uw browser en probeer het even later opnieuw.
 
 

Avonddiensten

Voor deze diensten is het niet nodig om u vooraf aan te melden. Bij de ingang staan er wel mensen die uw naam noteren. Dit zijn wij verplicht. Uiteraard houden we ook in deze diensten rekening met de 1.5 meter afstand. Het zingen is alleen mogelijk op de eerste rijen, zoals bij binnenkomst wordt aangegeven.

 
 

Collecte

Geven via de collectezak is nu weer mogelijk voor bezoekers. Wilt u op een andere manier iets geven, dan kan dit digitaal via de Givt app. U kunt deze installeren op uw smartphone vanuit Google Play of de App store. Klik hier voor een beknopte handleiding en hier voor meer informatie over Givt.


 

Zondag 27 september

Boomhofkerk
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. Hetty Boersma
Organist: Harold Gossen
Heilig avondmaal

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt

Omdat we deze zondag samen de Maaltijd van de Heer/het Heilig Avondmaal vieren, lezen we bijbelteksten die over voedsel gaan. In de ochtenddienst horen we over Daniël, die met zijn drie vrienden en vele andere landgenoten door de Babyloniërs gevangen is genomen. Een selecte groep wordt in het paleis in de watten gelegd. Koning Nebukadnessar denkt namelijk: als ik de elite te vriend houd, krijg ik ook de rest van het volk onder de duim. Aan het hof krijgen de mannen een goede opleiding, een nieuwe naam en elke dag koninklijk voedsel. Maar Daniël en de zijnen weigeren al dit lekkers te eten. Lezing: Daniël 1, 1-21.  

In de avonddienst borduren we nog even voort op de Mozesgeschiedenis die vorige week tijdens de startzondag centraal stond. Vlak voordat Gods volk Egypte verlaat, bakken ze ongedesemd brood. Dat was vanwege de haast, maar ook omdat zuurdesem eigenlijk bedorven deeg is. Er zit een luchtje aan. Het is niet zuiver. En dus kan je het maar beter niet opeten of in de koffer stoppen. Lezing: Exodus 12, 14-20 en 1 Korintiërs 5, 6 en 7.

Orde van dienst
Welkom en mededelingen,  psalm 25 vers 1, groet en bemoediging, gebed, psalm 25 vers 3, kyriëgebed, glorialied 146c vers 5, gebed bij de opening van de schrift, voor jong en oud, bijbellezing Daniël 1,1-21, lied 910 vers 3, verkondiging, stilte, orgelspel, lied 939 vers 1, gebeden, inzameling gaven, lied 276 vers 3, tafelgebed, lied 405 vers 1, vervolg tafelgebed, brood breken en wijn uitgieten, delen, dankgebed, lied 425, wegzending en zegen.

Collecte: avondmaalscollecte - noodhulp
Een enorme golf woestijnsprinkhanen vreet Oost-Afrika en Zuid-Azië kaal. De gevolgen zijn enorm. Boeren raken hun oogst en daardoor hun inkomen kwijt. Na corona maakt de sprinkhanenplaag de armoede nóg groter en hongersnood ligt op de loer. Kerk in Actie ondersteunt boeren met het opzetten van waarschuwingssystemen en voedselnoodhulp.
Klik hier voor een kort filmpje over deze actie.
Geef tijdens de collecte of maak een gift over via GIVT of op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Actie Sprinkhaan'.

 

 

 

Avonddienst

Boomhofkerk
Aanvang: 19.00 uur
Voorganger: Ds. Hetty Boersma
Organist: Harold Gossen​​​​​​​
Heilig avondmaal

Orde van dienst
Welkom en mededelingen, psalm 42 vers 1, groet en bemoediging, verootmoedigingsgebed, genadeverkondiging, lied 882 vers 1 en 2, gebed bij de opening van de Schrift, bijbellezing Exodus 12, 14-20, lied 723 vers 1, bijbellezing 1 Korintiërs 5, 6-7, verkondiging, stilte, orgelspel, lied 723 vers 2, voorbeden, inzameling van de gaven, lied 318 vers 7, tafelgebed, Zingen: op melodie van psalm 98: Heilig zijt gij o Here Here/ Heilig uw naam en uw gebod./ Alles wat ademt moet u eren/Heilige Here Zebaoth./ Gezegend zij de grote Koning/die tot ons komt in ’s Heren Naam./ De hele aarde wordt zijn woning./ Hij richt een nieuwe wereld aan. vervolg tafelgebed, gebed, brood breken en wijn uitgieten, delen dankgebed, lied 381  vers 6, wegzending en zegen