Eerstvolgende diensten

 

Regels kerkdiensten i.v.m. corona

Tot de coronamaatregelen versoepeld worden, mogen er geen mensen meer naar de kerk komen om de diensten bij te wonen. Deze zijn wel altijd te volgen via de kerkomroep.


Problemen met de kerkomroep?


Geregeld komt ons ter ore dat niet iedereen alles van de dienst kan zien en horen. Men ontvangt bijvoorbeeld wel geluid, maar geen beeld. Daarom de volgende tips. Kijk de dienst later dan 10.00 uur. Dan is het minder druk op het internet waardoor er minder storingen zijn. U kunt de dienst ook, als hij al voorbij is, op uw eigen computer downloaden en vervolgens bekijken. Ook dan zijn er minder storingen.


 

Collecte

Geven via de collectezak is nu weer mogelijk voor bezoekers. Wilt u op een andere manier iets geven, dan kan dit digitaal via de Givt app. U kunt deze installeren op uw smartphone vanuit Google Play of de App store. Klik hier voor een beknopte handleiding en hier voor meer informatie over Givt.


 

Paascollecte - Kerk in Actie

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.


 

Zondag 11 april

Ochtenddienst

De Vlaswiek (online)
Aanvang: 10.30 uur
Voorganger: Ds. A.B. Broekman
Organist: Harold Gossen
E-meeting

Het thema van deze E-meeting is “Ster”. De eerste 6 maanden van dit jaar gaan wij het scheppingsverhaal behandelen. Wij zijn nu alweer bij de vierde dag aangekomen. De vierde dag gaat over de zon, maan en sterren om de aarde te verlichten en dag en nacht aan te geven. We gaan het hebben over de schepping van het licht. God plaatst de hemellichamen als lampjes aan het hemelgewelf.

Wij zenden deze E-meeting live op YouTube (voorkeur) en via de kerkomroep uit. De link voor Youtube is https://youtu.be/58vB4cJR-V0

Jullie kunnen een actieve inbreng hebben middels:

  • Live chat via YouTube
  • Sturen van mail naar emeeting@pggramsbergen.nl
  • Sturen van appjes met foto’s of filmpjes naar 06-83086445

Hoe kun jij de E-meeting volgen? Gebruik bovengenoemde link of zoek in YouTube op ‘E-meeting Gramsbergen’ en selecteer dan de juiste datum (Er moet in het rood ‘LIVE’ bij staan). Je kunt ook de link gebruiken die op de facebookpagina van PG Gramsbergen staat.

Wij hebben er zin in en hopen jullie te zien of te horen.

 

 


 

 Collecte

 


 

Avonddienst

Boomhofkerk (online)
Aanvang: 19.00 uur
Voorganger: Ds. A.B. Broekman
Organist: Harold Gossen

Inhoud

Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus, vraagt Paulus zich af in Romeinen 8. Het antwoord is: niets. Daar mogen we op vertrouwen, maar doen we dat ook? Of zijn er toch zijn er toch zaken die voorgaan? Als we eerlijk zijn een heleboel, maar geldt deze uitspraak van Paulus dan nog wel in deze tijd? We gaan hem van alle kanten onderzoeken.

 

 

Orde van dienst
Welkom en mededelingen. Psalm 136: 1, 2 en 3 (Liedboek 2013). Votum en groet. Gebed. Schriftlezing Romeinen 8: 31-39. NLB Lied 263: 1 en 2 (Liedboek 2013). Verkondiging. Evangelische Liedbundel Lied 235: 1 en 3. Dankgebed. Collecte. NLB lied 802:1 en 4 (liedboek 2013). Zegen.