Eerstvolgende diensten

De Protestantse Gemeente Gramsbergen viert elke zondag een,  twee of drie diensten.
Uiteraard zijn er eveneens diensten op de kerkelijke feestdagen.
Voor een uitleg over het soort dienst, ga naar deze pagina.

 

Zondag 15 december (3e advent)

TOZ-dienst

Aanvang: 9:30 uur
Plaats: De Meiboom

 

Ochtenddienst

Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Boomhofkerk
Voorganger: ds. H. Boersma
Doopdienst & Heilig Avondmaal
 

Inhoud
In deze dienst van derde advent wordt Isa Kelder gedoopt en vieren we samen het heilig avondmaal. In het hart van dienst lezen we Micha 6,1-8. De profeet klaagt namens God de mensen aan. Ook al heeft God ze gered en bevrijd, toch trekken ze zich niets meer van Hem aan. Daarom doet God zijn beklag: wat heb ik fout gedaan? Waarmee heb ik jullie gekweld? De aangeklaagden verzinnen de gekste dingen om de Eeuwige weer gunstig te stemmen. Zelfs hun oudste zoon willen ze wel offeren. Maar God wil helemaal geen offers. Hij wil dat we zijn zoals door Hem bedoeld: rechtvaardig en dichtbij God. Dit klinkt simpel, maar uit ervaring blijkt dat we bij het streven naar dit doel vaker vallen dan opstaan. Gelukkig zegt de doop ons dat we steeds opnieuw mogen beginnen. Daarbij worden we gesterkt door brood en wijn uit Gods hand.

Liturgie
Voor de dienst: lied 442, welkom en mededelingen, aansteken kaars, lied 975 vers 1, bemoediging en groet, uitleg adventsstuk, kyriegebed  voor de nood van de wereld, lied 975 vers 2; DOOP: dooplied 359, inleiding  op de doop, vragen aan de ouders, meezingen met YouTube, doopgedachtenis, doop, zegening, aanvaarding door ouders, overhandiging doopkaars en -kaart, kinderen naar nevendienst; HET WOORD: gebed bij de opening van de schrift, lezing Micha 6, 1-8, lied  335, preek, stilte, orgelspel, lied 975 vers 3; GEBEDEN EN GAVEN: gebeden, inzameling gaven, kinderen uit de nevendienst; TAFEL: lied 975 vers 4, tafelgebed, lied 405 vers 1, vervolg tafelgebed, delen brood en wijn, dankgebed, slotlied 439 vers 1,2 en 3, wegzending en zegen.

 

Avonddienst

Aanvang: 19.00 uur
Plaats: Boomhofkerk
Voorganger: ds. H. Boersma
Heilig Avondmaal
 
Liturgie
Voor de dienst: lied 444, welkom en mededelingen, Psalm  80 vers 1, bemoediging en groet, Psalm 80 vers 6 en 7, gebed, lezing Lucas 1, 39-56, lied 705 vers 1, preek, stilte, zingen: Apostolische geloofsbelijdenis, gebeden, inzameling van de gaven, tafellied  377, tafelgebed, lied 405 vers 1, vervolg tafelgebed, we vormen een kring, delen van brood en wijn, dankgebed, slotlied 438, wegzending en zegen.

 

Collecte

 
 

Liturgisch bloemstuk