Eerstvolgende diensten

De Protestantse Gemeente Gramsbergen viert elke zondag  twee of drie diensten. Eens in de veertien dagen is er een weeksluiting in Zorgcentrum 't Welgelegen. Uiteraard zijn er eveneens diensten op de kerkelijke feestdagen. Voor een uitleg over het soort dienst, ga naar deze pagina.

Voorlopig worden op zondag in de Boomhofkerk alleen ochtenddiensten gehouden. Deze kan men NIET bezoeken, maar vanaf 8.30 uur via www.kerkomroep.nl beluisteren of bekijken. ​​​​​​ Ook later luisteren of kijken is mogelijk. Als u gebruik maakt van de kerktelefoon, moet u om 8.30 uur het kastje aanzetten. De dienst is via de kerktelefoon alleen live mee te maken.


 

Zondag 29 maart

 

Ochtenddienst

Aanvang: 8.30 uur
Plaats: Boomhofkerk
Voorganger: Ds. H. Boersma
Organist: Harold Gossen
 
Dienst zonder gemeente vanwege het coronavirus
 
 
Inhoud
 
 
Orde van dienst
Psalm 91 vers 1, stilte, groet en bemoediging, uitleg liturgisch bloemstuk, kyriëgebed, lied 221 vers 1, gebed bij de opening van de schrift, Ezechiël 37, 1-14, Lied 610 vers 1, 4, verkondiging, stilte, muziek, lied 936 Luister naar de wind, Gedachtenis van mw. Jantina Lennips-Smidt, Psalm 68 vers 10 en 17 (oude berijming) Geloofd zij God met diep ontzag, gebeden, veertigdagenproject: STA OP voor de straatmeisjes van Ghana, Lied 939 vers 1, wegzending en zegen. 

 

Collecte: Sta op voor ... nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana
In de 40-dagentijd staat de collecte in het teken van straatmeisjes in Ghana. 
7 Zondagen wordt er gecollecteerd en gespaard (met een spaardoosje) voor deze meisjes.
Tijdens de diensten wordt hier op verschillende manieren aandacht aan geschonken. Zie voor meer informatie de digitale flyer of de speciale webpagina van Kerk in Actie of lees de meditatie van ds. Hetty.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Hulp ongedocumenteerden'.
 
 
 
 

Avonddienst

Vervallen vanwege het coronavirus