Eerstvolgende diensten

De Protestantse Gemeente Gramsbergen viert elke zondag  twee of drie diensten. Eens in de veertien dagen is er een weeksluiting in Zorgcentrum 't Welgelegen. Uiteraard zijn er eveneens diensten op de kerkelijke feestdagen. Voor een uitleg over het soort dienst, ga naar deze pagina.

Online diensten

Voorlopig worden op zondag in de Boomhofkerk alleen ochtenddiensten gehouden. Deze kan men NIET bezoeken, maar vanaf 8.30 uur via www.kerkomroep.nl beluisteren of bekijken. ​​​​​​ Ook later luisteren of kijken is mogelijk. Als u gebruik maakt van de kerktelefoon, moet u om 8.30 uur inschakelen. De dienst is via de kerktelefoon alleen live mee te maken.
De e-meeting wordt om 10.30 uur online gezet. Ook hiervoor geldt dat de kerktelefoon alleen 'live' is.
 
Soms komen de beelden van de kerkdienst (icoontje 'kijken >') pas iets na 8.30 uur beschikbaar, terwijl er al wel geluid is (icoontje 'luisteren >'). Als u wilt kijken, schakel dan iets later in. Als u wilt kijken en u krijgt alleen geluid en geen beeld, sluit dan uw browser en probeer het even later opnieuw.
 
 

Collecte

Geven via de collectezak is nu uiteraard onmogelijk. Wilt u toch iets geven iets geven, dan kan dit op digitale manier via de Givt app. U kunt deze installeren op uw smartphone vanuit Google Play of de App store. Klik hier voor een beknopte handleiding en hier voor meer informatie over Givt.


 

Zondag 24 mei

Online dienst
Aanvang: 8.30 uur
Plaats: Boomhofkerk
Voorganger: Ds. H. Boersma
Organist: Margriet Nijenhuis


De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet zondag van de weeskinderen, of kortweg wezenzondag. Een vreemde naam eigenlijk, want Jezus zegt juist dat hij zijn vrienden niet als wezen achterlaat (in Johannes 14,15-18). Er komt een trooster, een helper: De Heilige Geest. Aan de andere kant verwijst de naam ‘wezenzondag’ naar een ervaring die veel mensen zullen herkennen: ouders zijn gestorven. Een leraar of iemand tegen wie we opkeken is uit beeld geraakt. Of: we hebben onze idealen één voor één verloren. Of: ons aanvankelijke beeld van God is weg. Of Jezus speelt geen rol meer in ons huidige bestaan. En door één of meer van deze verliezen zijn we als het ware wezen geworden. We kunnen ons niet meer aan iets of iemand anders optrekken, hebben het gevoel er alleen voor te staan. In 2 Koningen 2, 1-18 nadert het moment dat Elisa alleen verder moet. Zijn leermeester Elia gaat naar God. Maar Elisa blijft zo lang mogelijk bij hem.
 

Orde van dienst
Zingen Psalm 27 vers 1 Mijn licht, mijn heil, groet en bemoediging, Zingen Psalm 27 vers 4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep, Kyrië, Glorialied 654  vers  5 Heer Jezus die ons hebt bezocht, gebed bij de opening van de schrift, 2 Koningen 2, 1-6, pianospel, 2 Koningen 2, 7-13a, pianospel, 2 Koningen 2, 13b – 18, pianospel, Johannes 14,15-18, preek, stilte, Lied 827 Mensen wij zijn geroepen  om te leven, gebeden, gaven, slotlied Lied 823 vers 1 en 5 Gij hebt o Vader van het leven, wegzending en zegen.

 

Collecte: Help een stille coronaramp te voorkomen
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Via Kerk in Actie worden kerken opgeroepen om mee te helpen. Pinksterzondag, coronazondag. Als Gramsbergse diaconie willen we ons daar graag bij aansluiten. De diaconiecollectes zijn vanaf de Noodhulpcollecte tijdens de Avondmaalsdienst van 17 mei t/m Pinksterzondag bestemd voor dit doel. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.

 

 

 

Avonddienst vervalt i.v.m. de coronacrisis