Eerstvolgende diensten

 

Zondag 14 augustus

Ochtenddienst

Boomhofkerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. H. Boersma
Organist: Harold Gossen

In de nacht
In de tweede dienst in de reeks van vier over Abram/Abraham lezen we Genesis 15. Abram en Sarai zijn kinderloos gebleven en Sarai is allang niet meer vruchtbaar . Daarom hebben de beide echtelieden één van hun knechten als erfgenaam aangewezen. Want tegen de menselijke natuur kan God niet op, denken ze. Dan fluit God Abram terug door hem naar de nachtelijke sterrenhemel te laten kijken: Zo talrijk de sterren aan de hemel zijn, zo talrijk wordt jouw nageslacht. Blijkbaar maakt dit indruk, want Abram vertrouwt opnieuw op God. Dan slaat toch de twijfel weer toe, het begin van een ritueel en een donkere angstige nacht.

Orde van dienst
Lied voor de dienst 974 Maak ons uw liefde God vers 1, 2 en 5, welkom en mededelingen, Psalm 107 vers 1 Gods goedheid houdt ons staande, Groet en bemoediging, gebed, Psalm 107 vers 4, Laat ons nu voor de Here, kyriëgebed, glorialied lied 939 Op u alleen, gebed bij de opening van de schrift, voor jong en oud, Genesis 15, 1-11, lied 805 Abraham, Genesis 15, 12-20, Psalm 17 vers 1 en 7 Heer, Heer Gij God van trouw en recht, verkondiging, stilte, lied 803 vers 1,2 en 6 Uit oer is hij getogen, gebeden, inzameling gaven, lied 802 vers 1,4 en 5 Door de wereld gaat een woord, wegzending en zegen.


            Avonddienst
                Geen dienst


Collecte

Geven van contant geld of collectemunten kan nog steeds na de dienst, in de bakjes die klaarstaan bij de uitgang. Wilt u op een andere manier iets geven, dan kan dit digitaal via de Boomhofkerk app of de QR-code/link hieronder.

QRCode.png

Voor een gift aan de collectes van deze week, scan de QR-code hiernaast of klik op deze link. U betaalt met iDeal. Als u lid bent van de Boomhofkerk app, komt u automatisch in de app terecht en kunt u geven met uw saldo. Als u de app niet hebt, komt u op een website. Dan kunt u eenmalig geven.
De transactiekosten van eenmalige giften of het aanvullen van uw saldo in de app bedragen 29 cent per keer.


 

Problemen met de kerkomroep?


Geregeld komt ons ter ore dat niet iedereen alles van de dienst kan zien en horen. Men ontvangt bijvoorbeeld wel geluid, maar geen beeld. Daarom de volgende tips. Kijk de dienst later dan 10.00 uur. Dan is het minder druk op het internet waardoor er minder storingen zijn. U kunt de dienst ook, als hij al voorbij is, op uw eigen computer downloaden en vervolgens bekijken. Ook dan zijn er minder storingen.