PKN informatie

 

PKN website

Klik hier om de PKN website te bezoeken.

 

PKN activiteiten

maandag 14 juni 2021
Wanneer?14 juni, van 20.00 uur tot 21.00 uur via ZOOM ProgrammaNa een korte interactieve startoefening, wordt een stappenplan toegelicht die je kunt gebruiken om een kliederkerkprogramma voor te bereiden. In dit stappenplan staat de verbinding tussen de w…
maandag 14 juni 2021
Ons leven is dynamisch; via social media komt het aanbod 24 uur per dag naar je toe. Hoe verminder je stress, houd je tijd voor ontspanning én kun je met creativiteit werken? Kloosterlingen ontdekten dat een dagritme enorm helpt. In de retraite verkennen …
dinsdag 22 juni 2021
Maak dan kennis met het leernetwerk Change & Church en neem deel aan een van de zoomsessies of het symposium dat het netwerk in het voorjaar 2021 organiseert. Dit is de gelegenheid om verbindingen aan te gaan, te leren, te delen of nieuwe inzichten te kri…
vrijdag 25 juni 2021
Het Beraad Grote Steden gaat toegespitst op drie onderwerpen via Zoom over de visienota in gesprek: De kerk in de stad als eigenaar van (kostbaar) vastgoed De kerk in de stad als beheerder van kunst, cultuur en architectuur De kerk in de stad als partner…

 

PKN nieuws

maandag 14 juni 2021
In vluchtelingenkampen in heel Griekenland verblijven tienduizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. De realiteit blijkt anders. Mensonterende situatie Wat hen wac…
maandag 14 juni 2021
Benoemd als bestuurslid Dienstenorganisatie  mw. J. van Lieshout Benoemd als adviseurs Categoriaal Pastoraat t.b.v. GS mr. M.P.D. Barth ds. J.D. Vedders-Dekker Benoemd als toegevoegd lid GCBB dhr. E.J. Stokking, toegevoegd lid namens CCBB Groningen-D…
zaterdag 12 juni 2021
Kort gezegd komt het er op neer dat de synode uitspreekt dat er ruimte is om binnen het ambt van dienaar des Woords te differentiëren. Door deze differentiatie is het in de toekomst mogelijk dat - naast predikanten - ook kerkelijk werkers onder nader te b…
zaterdag 12 juni 2021
De komende jaren neemt De Reuver het Magnificat -de lofzang van Maria als 'focus en ijkpunt' "Maria zingt haar lied als antwoord op de roeping om op heel pregnante wijze daar te zijn waar Jezus is: als moeder. Deze roep bepaalt haar verdere leven. Maria v…
donderdag 10 juni 2021
De afgelopen jaren hebben zich een aantal incidenten en wantoestanden voorgedaan die te maken hadden met slechte bestuursvoering. Om dit te voorkomen en beter te kunnen aanpakken is er nu deze nieuwe wet. De wet is niet van toepassing op kerkgenootschappe…

 

Verdiepingsverhalen

maandag 14 juni 2021
Download pdf ‘Ben jij daar waar Ik ben?’ Deze vraag heeft mij, sinds ik die hoorde, niet meer losgelaten. En heeft mij gestimuleerd om me opnieuw kandidaat te stellen als scriba van de generale synode. Roeping Het gebeurde zomaar tijdens een stilteviering…
donderdag 10 juni 2021
De woorden ‘motivatie’ en ‘veerkracht’ behoren tot het hulpverleningsjargon. Voor wie het even niet ziet zitten, voor wie vastgelopen is in zijn of haar werk of met een burn-out worstelt, staan motivatiecoaches klaar om je weer op de been te helpen. Ze la…
donderdag 10 juni 2021
De wet is enkel van toepassing op rechtspersonen genoemd in artikel 2:3 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW): vereniging, stichting, naamloze vennootschap (hierna: NV), de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (hierna: BV), de coöperatie en de o…
maandag 7 juni 2021
In hoofdstuk C.1 van de richtlijn begroting en jaarverslaggeving van de Protestantse Kerk worden de ‘materiële vaste activa’ behandeld. Daarbij worden ook voorschriften gegeven voor de voorziening onderhoud. Voorzieningen in het algemeen In C.7 (Voorzieni…
vrijdag 4 juni 2021
Zelf werk ik voor joods-christelijke relaties en ben ik betrokken bij joods-christelijke dialoog. Er is een uitstekende website, getiteld ‘joods-christelijke dialoog’. De combinatie ‘joods-christelijk’ is mij dus heel vertrouwd. Het gaat om daarbij vooral…