PKN informatie

 

PKN website

Klik hier om de PKN website te bezoeken.

 

PKN activiteiten

maandag 23 november 2020
In deze module worden godsbeelden benaderd vanuit het perspectief van de klinische godsdienstpsychologie. Daarbij is er zowel aandacht voor wetenschappelijke kennis als praktische implicaties en vaardigheden. Doelstelling: 1) Dat het godsbeeld een goede i…
dinsdag 1 december 2020
De webinars over missionair gemeente-zijn duren vijf kwartier, ervaren docenten geven een mini-college en er is ruimte voor vragen en interactie. Deelname is gratis. Er zijn drie verschillende webinars: 1. In beweging komen, met de blik naar buiten (aanm…
donderdag 3 december 2020
De coronacrisis is een uitdaging voor veel kerken. Gaan we er vanuit dat over een poosje alles weer normaal zal worden? Nee, de toekomst zal anders zijn. Wat we gewend waren om altijd te doen moeten we anders gaan vorm geven. Tegelijk zien we overal mooie…
zondag 13 december 2020
Een nieuw initiatief dat begin 2020 gestart is in de regio Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, om te voorzien in de behoefte aan een eredienst voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een niet aangeboren hersenletsel en hun familie. De reacties op de eerste …
maandag 11 januari 2021
Wat gebeurt er als we samen onze leefwereld in kaart brengen, voor we de Bijbel openslaan? Als we onze ervaringen delen, voor we een tekst lezen?  Teksten komen tot leven en stimuleren tot verandering van perspectief, van houding en van handelen. Beproefd…

 

PKN nieuws

donderdag 3 december 2020
Ds. Marco Batenburg, preses generale synode, was aanwezig bij deze vergadering. Namens het moderamen liet hij weten verheugd te zijn over de zoektocht naar kerkelijke eenheid:  “Alleen sámen kunnen we de liefde van God leren kennen - een liefde die alle k…
donderdag 3 december 2020
Nieuw-Amsterdam: online serie 'Op weg naar Kerst' De gezamenlijke kerken van Nieuw-Amsterdam/Veenoord zenden iedere woensdag tijdens de adventsweken 'Op weg naar Kerst' uit. In de uitzendingen interviewen ze iemand uit het dorp, wordt er een kerstverhaal …
woensdag 2 december 2020
De Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse besteedt elke adventstijd aandacht aan de Kerk in Actie-campagne, door middel van onder meer collecteafkondigingen en berichten in nieuwsbrieven. Dit jaar bedacht de ZWO-groep dat het mooi zou zijn om er kinderen…
dinsdag 1 december 2020
De Protestantse Gemeente Haarlem wil graag dat de kerk in deze tijd de plek is waar hoop gedeeld kan worden. Samen met de oecumenische werkgroep ‘De Grote Kerk door De Week’ organiseerde ze deze bijzondere adventskalender voor de inwoners van de stad. Tot…
zaterdag 28 november 2020
De EO, Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk werken aan een nieuw lied voor alle kerken in Nederland. Een lied van eenheid waarin teksten uit Johannes 17 centraal staan. Een prachtige mix van het bekende lied 'O kom, o kom Immanuël', spoken word e…

 

Verdiepingsverhalen

maandag 30 november 2020
Shadi is vluchteling. Drieëneenhalf jaar geleden vluchtte hij met zijn gezin uit Syrië. Daar was hij actief lid van de Antiocheens Orthodoxe Kerk. Hij had een goed lopende boekwinkel. De oorlog dwong hem zijn gezin te vluchten. Na omzwervingen kwamen zij …
donderdag 26 november 2020
Op het moment dat na de lockdown het aantal kerkgangers eerst naar 30, daarna naar 100 en vervolgens weer naar 30 ging, waren het juist de kleine gemeenten die in het voordeel waren. Zij hadden zomaar het voordeel dat zij de trouwe kerkgangers konden blij…
maandag 23 november 2020
Paula de Jong (1985) haalt in haar masterscriptie over ‘gastvrijheid in kerken’ dit thema weg uit de sfeer van vanzelfsprekendheid en goede bedoelingen. De Jong: “Veel gemeenten ontvangen bovengemiddeld veel verschillende soorten mensen. Dat is de lol van…
vrijdag 20 november 2020
Thuiszorg  Gaza kent echter ook een grote groep ouderen. Zij zijn extra kwetsbaar omdat ze vaak uitgebreide medische hulp nodig hebben. Daar ontbreekt het nu juist aan in Gaza. Gelukkig zijn er lokale organisaties, zoals de Union of Health Care Committees…
donderdag 19 november 2020
Het onderstaande protocol is vrijdag 20 november voor het laatst geactualiseerd. De onderstreepte tekst is nieuw.  Print of maak een pdf van dit document door toetscombinatie ctrl p in te drukken. Kies vervolgens onder 'Bestemming' de juiste printer of '…