PKN informatie

 

PKN website

Klik hier om de PKN website te bezoeken.

 

PKN activiteiten

woensdag 22 september 2021
Er kunnen - op anderhalve meter - 120 mensen in dit kerkgebouw. Inmiddels zijn er zoveel aanmeldingen dat deze bijeenkomst is volgeboekt. De bijeenkomst is ook online te volgen.
maandag 4 oktober 2021
De palliatieve zorg in de thuissituatie gaat steeds belangrijker worden en zal een deel van de zorg van het ziekenhuis gaan vervangen. Het doel van deze studieochtend is gevoeligheid te ontwikkelen voor de werkwijze en taal in de zorg voor gemeenteleden i…
maandag 4 oktober 2021
Wanneer je door kanker wordt geraakt staat je leven op zijn kop en wordt je heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop. Als alle behandelingen klaar zijn moet je een nieuw evenwicht vinden. Allerlei vragen komen boven. Vragen over kwetsbaarheid en ste…
dinsdag 5 oktober 2021
‘Kerk’ uit zich in talloze vormen. Van vormen die al eeuwenlang meegaan tot nieuwe vormen. Kliederkerk is zo'n nieuwe vorm: missionair kerk zijn voor mensen van alle leeftijden. In het online symposium staan we stil bij theologisch lijnen achter kliederke…

 

PKN nieuws

woensdag 22 september 2021
Met theater, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, spirituele wandelingen, bibliodans en veel muziek en cultuur is het Inspiratiefestival, na corona, meer welkom dan ooit. Het festival, dat georganiseerd wordt door alle kerken op Terschelling, de Protesta…
maandag 20 september 2021
Het moderamen realiseert zich goed dat de meningen over de coronamaatregelen in de samenleving - en daarmee ook in de kerk - sterk verdeeld zijn. Het is waarschijnlijk lastig voor kerkenraden om een besluit te nemen waarbij iedereen zich veilig en gerespe…
vrijdag 17 september 2021
‘Uw gemeentelid mevrouw Janssen komt na de derde langdurige ziekenhuis opname weer thuis. Aan de kerkelijk werker vertelt zij: de dokter heeft gezegd: ‘richt u nu maar vooral op de kwaliteit van leven’. ‘Na een korte opname in het ziekenhuis is meneer Kla…
vrijdag 17 september 2021
Waarom juist dit bijbelboek? “Dat heeft alles te maken met ons jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Veel mensen maken zich zorgen om de toekomst en vragen zich af of de kerk nog toekomst heeft. Het is goed om samen deze zorg te bespreken en in Bijbels perspe…
donderdag 16 september 2021
Het is mooi om op regelmatige basis met verschillende generaties na te denken over geloof en zingeving. Thuis en in de kerk. Goede en aansprekende materialen kunnen helpen om met alle generaties dit gesprek te oefenen. Onderstaande materialen zijn daarbij…

 

Verdiepingsverhalen

maandag 20 september 2021
Het bordje op de muur van de Ontmoetingskerk in Rhenen is veelzeggend: Wij zijn een GROENE KERK. De Heuvelrugtuin bij het kerkgebouw is een voorbeeldtuin (zie kader). Met gepaste trots laten de leden van de tuingroep zien hoe ze in de helling naast de tak…
woensdag 15 september 2021
Bij kliederkerk wordt bewust een verbinding gemaakt tussen geloof en het dagelijkse leven. Door met elkaar te praten over hoe het bijbelverhaal van betekenis kan zijn voor het eigen leven, maar zeker ook door te doen en te ervaren. Bijvoorbeeld door een s…
dinsdag 14 september 2021
  ‘Geef elkaar de ruimte’ - Advies naar aanleiding versoepelingen 25 september 20 sep 2021 Pijl naar rechts Het protocol wordt in de loop van deze week aangepast op de aankomende versoepelingen van 25 september 2021.   Print of maak een pdf…
maandag 13 september 2021
“Ik wilde graag aandacht besteden aan mensen met dementie en hun naasten”, vertelt een predikant me. “Dus heb ik hen afgelopen zondag simpelweg benoemd in de voorbeden.” Met een verbaasd gezicht vertelt hij: “Prompt kwamen er na afloop drie mensen naar mi…
donderdag 9 september 2021
De verontrustende rapporten en onderzoeken over het klimaat raken de kerk in het hart. De aarde en de kosmos zijn immers geen neutrale werkelijkheden. De Bijbel spreekt over schepping: het is Gods werk. Iedereen die onder de indruk raakt van de schoonheid…