PKN informatie

 

PKN website

Klik hier om de PKN website te bezoeken.

 

PKN activiteiten

zaterdag 13 juni 2020
Op de introductiedag ontvang je informatie over ons opleidingsaanbod en maak je kennis met onze ervaringsgerichte en persoonlijke manier van werken. Welkom wanneer je interesse hebt in de tweejarige opleiding Praktisch Persoonlijk Pastoraat, de tweejari…
zaterdag 20 juni 2020
Op de introductiedag ontvang je informatie over ons opleidingsaanbod en maak je kennis met onze ervaringsgerichte en persoonlijke manier van werken. Welkom wanneer je interesse hebt in de tweejarige opleiding Praktisch Persoonlijk Pastoraat, de tweejari…
zondag 5 juli 2020
Thematische eredienst in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam (Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam) in het teken van Ketikoti, de feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij. Voorganger: ds. Andreas Wöhle.
zondag 19 juli 2020
In de zomer van 2020 organiseert de Protestantse Kerk een jongerenreis naar Israël, met een bezoek aan Palestina. Jongeren uit uw gemeente kunnen mee! Samen met leeftijdsgenoten het beloofde land ontdekken, en een duik nemen in deze oriëntaalse wereld waa…
zaterdag 25 juli 2020
De Werkweek van 2020 wordt een feestelijke lustrum-editie. Deze vindt plaats van zondag 25 juli t/m vrijdag 1 augustus in conferentiecentrum ‘Bovendonk’ in Hoeven. Evenals afgelopen werkweek zullen midden in de week (op dinsdag) zangers aanschuiven die zi…

 

PKN nieuws

woensdag 3 juni 2020
‘Stilgezet. Hoe nu verder?’ “Je hoort veel mensen zeggen dat ze zijn stilgezet door de coronacrisis,” vertelt Annemarthe Westerbeek, coördinator van Micha Nederland. “Ze zijn gaan nadenken wat ze nu écht belangrijk vinden, wat de gevolgen zijn van hun lev…
woensdag 3 juni 2020
Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) heeft zich, mede namens de Protestantse Kerk, ingezet voor de mogelijkheid  om ook predikant/voorganger aan te merken als contactberoep. De navolgende regeling is met de overheid afgestemd. De over…
dinsdag 2 juni 2020
Vul aan wat ons ontbreekt We zijn dankbaar dat we komende zondag 7 juni als gemeente weer bij elkaar kunnen komen, ook al is het nog op zeer kleine schaal. Hopelijk zijn de (maximaal) 30 kerkgangers in juni een opmaat voor de (maximaal) 100 vanaf zondag 5…
vrijdag 29 mei 2020
Vier onderzoekers hebben gekeken wat pioniersplekken voor de betrokkenen betekenen, in sociaal opzicht en qua geloofsontwikkeling. Dat heeft geleid tot het vandaag verschenen rapport. Er is gesproken met 42 mensen uit 12 heel verschillende pioniersplekken…
vrijdag 29 mei 2020
Het valt De Groot op dat sommige mensen denken dat kerken geen invloed hebben op beslissingen van de overheid. “Lobbywerk is vaak onzichtbaar, maar het CIO verricht goed werk voor ons. De Protestantse Kerk is daar nauw bij betrokken. Niet alleen tijdens d…

 

Verdiepingsverhalen

zaterdag 30 mei 2020
Toch is het vanouds een heel concreet, luidruchtig en uitbundig feest. We lezen in de Bijbel dat de leerlingen in Jeruzalem het woord nemen, zich niet stil houden. Er is het geluid van de wind, er is beweging, dynamiek. De hele stad dromt samen, kijkt erv…
vrijdag 29 mei 2020
Geloofslied Een ‘gouwe ouwe’ zou je op het eerste gezicht denken, maar dat valt nog wel mee! De tekst is pas door Muus Jacobse (Klaas Heeroma) voor het Liedboek-1973 geschreven. Het lied noemt de Geest als bron van geloof, hoop en liefde en ook als bron v…
donderdag 28 mei 2020
We komen nu in een ‘tussenperiode’, waarin het oude voorbij is, en het nieuwe nog niet bekend. Voor het bedenken van nieuwe vormen is het helpend om de onder druk staande verbinding te thematiseren en erover met elkaar in gesprek te gaan. Dit zou kunnen i…
dinsdag 26 mei 2020
Dinsdag 26 mei - Online multicultureel quarantaine koor Afgelopen weken is hard gewerkt aan een online multicultureel quarantaine koor voor Pinksteren. In Nederland wonen mensen van veel verschillende nationaliteiten. In dit koor komen mensen uit 43 versc…
dinsdag 26 mei 2020
Net als bij theaters en bioscopen moet het duidelijk zijn wie er naar de kerk zal komen. Kerkgangers moeten dus reserveren, of uitgenodigd worden. En de kerk moet een gebruikersplan hebben, waarmee de veiligheid van de kerkganger gewaarborgd is.   Hoe wor…