Predikant

Ds. Hetty Boersma

Hetty 01 groter.jpg

 
 

Na ruim tien jaar als journalist te hebben gewerkt en parallel daaraan theologie te hebben gestudeerd, ben ik op 34-jarige leeftijd predikant geworden. Ik ben vijf jaar dominee geweest in Sint Pancras (Noord-Holland) en tien jaar in Hoogeveen. Sinds maart 2018 bewoon ik samen met mijn man Paul de pastorie bij de Boomhofkerk.

Centraal in mijn werk staat Gods wonderlijke liefde, die soms zo goed te voelen en te begrijpen is, maar soms ook niet. Aan de randen van ons leven,  dat wil zeggen bij geboorte en sterven, dringt Gods aanwezigheid of juist de vraag naar God zich vaak onmiskenbaar aan ons op. Maar wanneer we vol in het leven staan, druk zijn met werk en gezin, moeten we er meer ons best voor doen. En toch zoekt Gods liefde ons ook dan. We worden erdoor geraakt, verlangen ernaar. We vinden. We zoeken. We twijfelen.

Bij dit alles wil ik graag met u optrekken. Ik ga voor in de eredienst en in rouw-, trouw- en doopdiensten. Ik luister naar uw verhaal, wandel een eindje met u mee of kom naast u zitten als u ziek bent of met vragen zit. Samen zoeken we naar troost en heling, naar sporen van God in uw leven. Ik begeleid groepsgesprekken over geloof en alles wat we zoal meemaken, denk mee met de jongerenwerkers, geef catechese, bedenk nieuwe vormen van vieren. Verder ben ik bezig met het schrijven van artikelen voor kerkblad en website, ondersteun ik de vele vrijwilligers in onze gemeenschap en maak ik onderdeel uit van de kerkenraad.

Het belangrijkste bij dit alles is voor mij de verbinding met God en met elkaar. Ook als het niet vanzelfsprekend lijkt.

In mijn vrije tijd wandel ik graag en houd ik van documentaires, films en detectives op tv. Ook leer ik graag steeds wat bij.

U kunt me altijd bellen of mailen voor een gesprek. Mijn pastorale wijken zijn grofweg de straten ten zuiden van De Oostermaat en ten oosten van Gramsbergen. Dat zijn de straten die in het pastoraatsoverzicht aangeduid worden met de letters CZ en BO.

Ds. Hetty Boersma, telefoon: 0524-300522, e-mail: domineehetty@gmail.com.