Kerkelijk werkers

De kerkelijk werkers van de Protestantse Gemeente Gramsbergen zijn:

Mevr. Ellen Kolthof, algemeen pastoraat

Drs. Douwe Hoekstra, ouderenpastoraat