Roosters

Aansteken kinderpaaskaars

Bekijk of download hier het rooster voor het aansteken van de kinderpaaskaart in de periode september-december 2019.


Kindernevendienst

Bekijk of download hier het rooster voor de leiding van de kindernevendienst in de periode augustus 2019-januari 2020.


Kosters

Bekijk of download hier het rooster voor de kostersdiensten in de Boomhofkerk en De Vlaswiek.


Kerkblad

Bekijk hier het overzicht van de sluitingsdatums voor het inleveren van de kopij voor het kerkblad.
Dit overzicht laat ook zien wanneer het kerkblad verschijnt.
U kunt dit overzicht ook hier downloaden als PDF.