Het coronavirus en de gemeente

 

Kerkdiensten PG Grambergen alleen online bij te wonen
Pastoraatswerk opgeschort


Leden van de Protestantse Gemeente Gramsbergen kunnen voorlopig niet naar de kerkdienst. Dit heeft het moderamen besloten in aansluiting op de richtlijnen die door het kabinet zijn afgekondigd ter indamming van het coronavirus.

Er wordt om 8.30 uur een compacte kerkdienst van ongeveer een half uur gehouden. Maar deze is alleen online, dus via internet bij te wonen, via www.kerkomroep.nl . Het maakt niet uit op welke tijd u hiernaar wilt kijken of luisteren, en u kunt de dienst eventueel ook downloaden. Luisteraars naar de kerkradio kunnen alleen om 8.30 uur naar de dienst luisteren!

Er worden geen avonddiensten gehouden. Ook de weekafsluitingen in 't Welgelegen gaan tot nader order niet door.

Al het actieve bezoekwerk in het kader van het pastoraat is opgeschort naar aanleiding van de richtlijnen van de regering. Omzien naar elkaar door middel van kaartjes, telefoon of internet blijft belangrijk!

Als u iemand kent die het Kerkvenster niet digitaal kan ontvangen of de website kan raadplegen, wilt u dit bericht dan aan hem of haar doorgeven?

Wij bidden om Gods leiding voor allen die verantwoordelijkheid dragen.

Namens het moderamen,
Ds. Hetty Boersma