60-plus gespreksgroep

 

Verdwijnt de kerk?

“De kerk in zijn huidige vorm geef ik nog hooguit 15 jaar, dus tot 2035.” Dat hoorden wij de vorige keer toen we het over de pioniersplekken hadden. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verlaten per dag 267 mensen, naar eigen zeggen, de kerk. Als dat tempo zich doorzet, doet in 2050 de laatste christen het licht uit. Een onderzoeker van het SCP vertelt dit op 12 januari in het tv-programma Jacobine.
Maar wij als 60-plussers zullen dat gelukkig niet meer mee maken? Treurnis alom, dus? Toch niet. De in Hardenberg geboren Gerko Tempelman, beweert dat de mens ongeneeslijk religieus is. Hij is niet de enige. De vraag naar de zin van ons bestaan wordt nog steeds gesteld. Wel verandert de vorm van het zoeken naar een (het?) antwoord. Zoeken we mee of weten we het (te) zeker?
Yvonne Zonderop schreef een boek over de verrassende comeback van religie. In Trouw van 19 februari 2020 staat een recensie van het boek: Lente in de kerk. Daarin staat onder meer: “Deze dominee zag een grote leegloop uit de kerken, maar ziet sinds twintig jaar weer groei!” Twintig jaar lang al. Op 21 maart wordt in Lelystad een groot evenement gehouden met als titel: Lente in de kerk! God is weer terug, en niet alleen in Jorwerd.
Iedereen van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst op donderdag 12 maart van 9.45 tot 11.30 uur in de consistorie van de Boomhofkerk.