Verjaardagsfonds

Alle gemeenteleden ontvangen rond hun verjaardag een felicitatie van onze kerk. Er komt een medewerk(st)er aan de deur, die tevens een gift vraagt voor het verjaardagsfonds. De giften aan het verjaardagfonds worden gebruikt voor het plaatselijke kerkenwerk, zoals verfraaiing van het interieur van de gebouwen, geluidsapparatuur, jeugdwerk of een ander door de kerkenraad in te vullen doel.

Voor deze collecte mogen ook collectemunten gebruikt worden.

Inlichtingen over het verjaardagsfonds: mevr. Els Drost.