Kerkvenster

Kopij aanleveren:
Kopij voor het kerkvenster kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren voor donderdag 22.00 uur via email: kerkvenster@pggramsbergen.nl of via de brievenbus: De Steeghe 3 te Ane of De Vaart 25 te Ane.

Het kerkvenster verschijnt wekelijks. Wilt u het kerkvenster per mail ontvangen, vul dan onderstaande gegevens in en klik op versturen.


 

Captcha Code

Klik op de afbeelding voor een andere captcha.