Jeugdwerk

 

Voor een goed functionerend jeugdwerk is het van belang dat de onderlinge communicatie tussen alle geledingen op peil is, dit wordt bereikt door op gezette tijden een jeugdraadsvergadering te houden. De jeugdraad vergadert over alles wat er speelt binnen het jeugdwerk. Aan deze vergadering nemen deel de leidinggevenden van alle werkgroepen, jeugdwerkbegeleiders, jeugdouderlingen en ds. H. Boersma.

 

 

De jeugdraad heeft de volgende leden:

  

Jeugdouderling
   Mevr. Janine Heidotting-Schuurhuis

Secretaris
   vacant

Penningmeester
   Mevr. Erna Kroezen

Jeugd- en jongerenwerker
   Mevr. J. Veldkamp

Jeugdwerkbegeleider
   Mevr. Jeanet van Faassen

Jeugddiaken
   Dhr. Jan Lennips

Oppasdienst
   Mevr. Annette Heerkes

Kindernevendienst
   Dhr. Gert Gerrits

Klup
   Mevr. Jeanet van Faassen

Katte-Chese (16+)
   Dhr. Jonnie Stoeten

E-meeting
   Dhr. Gerdinand Rougoor

 

De contactgegevens van de bovenstaande personen vindt u hier.