Evangelisatiecommissie

Doelstelling van de commissie:
De commissie stelt zich ten doel om het evangelie onder aandacht van de mensen te brengen. Het evangeliseren gebeurt vooral door mensen in de gemeente op verschillende manieren in aanraking met het evangelie te brengen. Hierdoor willen we bereiken dat de mensen makkelijker de boodschap van het woord willen en kunnen begrijpen en dit uit te dragen aan anderen binnen en buiten de gemeente. Verder moeten de diensten een lage drempel hebben, eventueel gericht op een bepaalde doelgroep binnen onze gemeente.

De commissie heeft als taakstelling:
Het organiseren van een aantal bijzondere diensten, waaronder:

  • voorjaarsdienst. (datum volgens preekrooster)
  • dauwtrappen voor aanvang van de kerkdienst op Hemelvaartsdag
  • openlucht Pinksterdienst
  • tentdienst als afsluiting van de feestweek
  • najaarsdienst (datum volgens preekrooster)
  • kerstnachtdienst

Voorzitter:
Mevr. J. Bakker

Telefoonnummer:
0524-561636

E-mail adres:

 
 

Secretaris:
Mevr. F. Klement


0524-561554

 
 

Penningmeester:
Dhr. J. Aalderink


0523-231002

 
 
 

Leden:
Mevr. H. Vinke
Mevr. B. Hagedoorn
Dhr. G. van Faassen
Dhr. W. Lennips


0524-222838
0524-562840
0524-562945
0524-561926