Diaconie

 

‘Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is’
'Wat u gedaan hebt aan een van de minste van mijn broeders ...'
Jezus deed het ons voor: mensen in nood helpen.
En Hij vraagt van ons om hetzelfde te doen. Uit liefde tot en in navolging van Hem. Wij noemen dit diaconaat.

Wij omschrijven diaconaat als dienst vanuit de liefde van Christus aan elkaar en aan allen opdat in de gezindheid en in de structuur van gemeente en samenleving het koningschap van Christus gestalte krijgt.
Dit diaconaat krijgt vorm in de eigen kerkelijke gemeenschap, maar ook daarbuiten.
In dit alles hebben de diakenen van de gemeente een speciale taak. Namelijk om de gemeente toe te rusten tot dit diaconale werk en dat werk te coördineren en te stimuleren.

 

Adres:
Diaconie Gramsbergen
Postbus 52
7772 SG  Hardenberg

 
 
 
 
 
 

 

De diaconie bestaat uit:

  

Voorzitter
   Mevr. Hermien Bakhuis

Secretaris
   Mevr. Tjitsche Kuperus

Penningmeester
   Dhr. Dick Bouws

Diakenen
   Dhr. Bert Nijmeijer
   Dhr. Gerrit-Jan Vinke
   Mevr. Hermien Bouwhuis-Nijmeijer
   Mevr. Ina van den Poll-Nijeboer

Jeugddiaken
   Dhr. Jan Lennips

Assistent-diakenen
   Dhr. Jan Ramaker
   Mevr. Bertha Hagedoorn-Bolks
   Mevr. Jennie Meesters-Kroeze
   Mevr. Renate Veldsink-v.d. Graaf
   Dhr. Erik Nijmeijer   
   Mevr. Jeannet Withaar-Marissen
   Mevr. Gerry Salomons-Ramaker

   Mevr. Jeanet Westerman
   Dhr. Herman Westerman

 

De telefoonnummers en eventuele e-mailadressen van de bovenstaande personen vindt u hier.