Verjaardagfonds

 

Alle gemeenteleden ontvangen rond hun verjaardag een felicitatie van onze kerk. Er komt een medewerk(st)er aan de deur, die tevens een gift vraagt voor dit fonds. De giften aan het verjaardagfonds worden gebruikt voor het plaatselijke kerkenwerk, zoals verfraaiing interieur kerkgebouwen, geluidsapparatuur, jeugdwerk of een ander door de kerkenraad in te vullen doel.
Voor deze collecte mogen ook de collectemunten gebruikt worden.

Inlichtingen over het verjaardagsfonds: dhr. Bernard Habers.