Kerktelefoon

 

Onze kerkdiensten en die van andere kerken zijn ook via internet te beluisteren via: www.kerkomroep.nl.
Dit kan zowel als een directe uitzending ’s zondags, als wel op een later zelf gekozen moment tot circa vijf weken na directe uitzending.

 

 
 
 
 
 
 

Contactpersonen kerktelefoon

Algemeen: Mevr. Els Drost

Melden storingen: Dhr. Johan Mulder

 

De telefoonnummers en e-mailadressen van de bovenstaande personen vindt u hier.