College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters, bestaande uit 5 ouderling-kerkrentmeesters, 3 kerkrentmeesters en een notulist is door de kerkenraad belast met de zorg voor de materiële zaken van de kerkelijke organisatie, zodat de opbouw van een levende en actieve gemeente mogelijk is. Om hieraan te kunnen voldoen, voert het college van kerkrentmeesters het beheer over de onroerende zaken van de gemeente en de financiën en ziet er tevens op toe dat goede arbeidsvoorwaarden voor de bezoldigde werknemers gewaarborgd zijn, dit in overeenstemming met de geldende regelingen uit de kerkorde.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit

Voorzitter: Telefoonnummer: Mobiel: E-mail adres:
Dhr. A. Noorlander 0524-562796    
       
Secretaris:      
Mevr. M. Lohuis 0524-561811   kerkbeheer@pggramsbergen.nl
       
Penningmeester:      
Dhr. J. Marsman 0524-562020    
       
Leden:      
Dhr. H. Vinke 0524-562621    
Dhr. B. Habers 0524-562293    
Dhr. H. van de Belt 0524-562506    
Mevr. E. Drost 0524-223327    
       
Notuliste:      
Mevr. Joke Tempelman

0524-562822