College van kerkrentmeesters

 

Het college van kerkrentmeesters, bestaande uit 5 ouderling-kerkrentmeesters, 3 kerkrentmeesters en een notulist is door de kerkenraad belast met de zorg voor de materiële zaken van de kerkelijke organisatie, zodat de opbouw van een levende en actieve gemeente mogelijk is. Om hieraan te kunnen voldoen, voert het college van kerkrentmeesters het beheer over de onroerende zaken van de gemeente en de financiën en ziet er tevens op toe dat goede arbeidsvoorwaarden voor de bezoldigde werknemers gewaarborgd zijn, dit in overeenstemming met de geldende regelingen uit de kerkorde.

 

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit:

  

Voorzitter
   Dhr. Arie Noorlander

Secretaris
   Mevr. Miny Lohuis-Hekman

Penningmeester
   Dhr. Jan Marsman

Leden
   Dhr. Bernard Habers
   Dhr. Henk van de Belt
   Mevr. Els Drost
   Dhr. Wim Lennips

Notulist
   Mevr. Joke Tempelman

 

 

Nauw betrokken bij het college van kerkrentmeesters, maar geen lid:

 

Coördinator van de assistent-kerkrentmeesters
   Dhr. Gerco Zweers

Coördinator van de commissie Beeld en Geluid
   Mevr. Gea Hulzebosch-Odink
 

Archivarissen
   
Dhr. Henk Beenen
   Dhr. Bertus Bras

 

 

De telefoonnummers en eventuele e-mailadressen van de bovenstaande personen vindt u hier.