Diensten

 

Zondag 25 augustus

9.30 uur, Boomhofkerk
Ds. H. Boersma
 

Roep om een sterke leider
Vanaf zondag 8 september lezen we samen met veel andere kerken en gemeentes in Nederland teksten over koning David. Vooruitlopend op deze David-serie horen we op de zondagen 25 augustus en 1 september wat en wie er aan David voorafgaat. Zo is daar de stem des volks. Die klinkt zowel vroeger als nu vaak anders dan de stem van God. In dit geval wil ‘het’ volk net als andere volken een sterke leider waarmee men voor de dag kan komen. Hoewel God de Heer diep gekwetst is door dit verzoek – Hij is immers de enige ware koning! – gaat hij er toch in mee. Maar niet zonder uit te leggen welke consequenties de keuze voor een koning heeft. Het volk zal immers slaaf worden van de eigen leider. Volgende week horen we over Saul, de eerste koning van Israël. Hij verbruit het bij God en maakt zo ongewild de weg vrij voor David.

 

19.00 uur, Boomhofkerk
Ds. H. Boersma
 

Als een boom
In de avonddienst laten we onszelf lezen door psalm 1. We lezen de Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling. Ook zingen we de berijmde versie. Zo kan de psalm steeds dieper tot ons doordringen en ons voeden. We worden dan als een boom aan stromend water.

 
 

Openstelling Boomhofkerk

Op woensdag 3 juli stonden de deuren van de kerk voor het eerst open om wie maar wilde de kans te geven de kerk te bekijken en er kortere of langere tijd te vertoeven. Inmiddels zijn we anderhalve maand verder en hebben we ruim 350 bezoekers verwelkomd. De kerk zal nog de rest van augustus open zijn van woensdag t/m zaterdag van 11 tot 15 uur. Tijdens de feestweek is de kerk open op vrijdag 6 september, van 1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds.

Klik hier voor het Stamtafel interview met Hannie Kwant over de openstelling.

 

Vernieuwing van de website

Het ontwerp van de nieuwe website vordert langzaam maar gestaag. Op de huidige website is hier al wat van te zien, bijvoorbeeld de nieuwe Pastoraat pagina, waar niet meer de wijken centraal staan maar de straten (ga naar 'Direct iemand spreken').
Ook de vermelding van contactgegevens gaat veranderen: telefoonnummers en e-mailadressen staan straks op één pagina. Neem eens een kijkje op de nieuwe Personen pagina om te zien hoe het gaat worden. En als u nu al op de website vermeld staat, kijk dan meteen even of uw gegevens nog kloppen. Ik heb vrijwel alles met de hand ingevoerd, dus er staan vast fouten in de lijst. Als u iets ziet dat niet klopt, graag een mailtje naar Paul Hulsman, webmaster.

 

Verspreiding Kerkvenster

Het digitale Kerkvenster wordt niet meer apart op de website gezet, maar alleen nog per e-mail verspreid.

Als u de e-mailversie wilt ontvangen, stuur dan een mailtje (bij voorkeur met uw privé mailadres) naar kerkbeheer@pggramsbergen.nl met het verzoek om toezending. De eerstvolgende vrijdag ontvangt u dan het Kerkvenster per e-mail. 

 

Zoeken

 kerkradiologo.png

Kerkdiensten online

Via de kerkomroep is het mogelijk kerkdiensten in de Boomhofkerk te beluisteren en te bekijken.

 

Kopij website

Kopij voor de website kunt u sturen naar
webmaster@pggramsbergen.nl

 

Facebook

Klik hier om naar de Facebookpagina van de PG Gramsbergen te gaan

 

Tekst van de week

We lezen Jeremia 23, 23-29 en Lucas 12, 49-56

Waarom zijn Jeremia en Jezus zo streng en scherp? 
Ds. Hetty probeert met een beeld zicht te krijgen op een mogelijk antwoord:

Voor jong en oud.jpg

Over het maken van soep en het snijden van een appel vertelt ze in dit filmpje voor jong en oud.

 

PKN agenda

Klik hier voor een overzicht van de PKN-agenda